لیست جدیدترین مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد-دی ماه 98 منتشر شد

  دوشنبه، 30 دی 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
لیست جدیدترین مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد-دی ماه 98 منتشر شد
ساعد نیوز: پژوهشگاه و شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به بروزرسانی فهرست‌ «مجلات دارای اعتبار» و «مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر» کرده است.

در راستای کیفی سازی انتشار مقالات دارای اعتبار و اهمیت آن در رتبه بندی دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح ملی و بین المللی، در پی ارائه فهرست «مجلات دارای اعتبار» و «مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر» ، پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به به روزرسانی این فهرست کرده است که در ادامه به آن می پردازیم.

بلک لیست جدید مجلات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی (دی ماه 98) از لینک زیر قابل دریافت است:

لیست جدیدترین مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد - دی ماه 98

آخرین لیست نشریات نامعتبر (Black list Journals) و جعلی (Fake & hijacked journals) ، همواره از طریق وبسایت ” دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ” به آدرس https://rvp.iau.ir/ منتشر می شود. و در دسترس دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می گیرد ( لیست پیش رو براساس آخرین تغییرات می باشد – دی ماه 1398). در خصوص این سیاهه ها ( Black List )، توجه به نکته های زیرضروری است:

  • با توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و جعلی، این دو گروه نشریات از یکدیگر تفکیک شده و در جدول های جداگانه ای قرار داده می شوند.
  • نکتۀ قابل توجه دیگر، ضرورت توجه به آخرین سیاهۀ ( Black List ) منتشر شدۀ این دفتر و لزوم ملاک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است. بنابراین، با انتشار هر سیاهۀ جدید بر روی وب سایت این دفتر، سیاهه های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به طور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار می گیرد. به این ترتیب،اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخ های درج شده در آخرین سیاهه، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از ملاک قرار دادن سیاهه های قدیمی خودداری شود.
  • با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشان دهندۀ زمان ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند. با وجود این، در خصوص سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وب سایت ” دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی ” ملاک عمل خواهد بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهه های قبلی محسوب می شود.

با وجود این، در خصوص سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وب سایت دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی ملاک عمل خواهد بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهه های قبلی محسوب می شود.


دیدگاه ها