(فیلم) ماجرای دختر بی‌حجاب دوست صمیمی شهیدبهشتی

  سه شنبه، 17 تیر 1399
(فیلم) ماجرای دختر بی‌حجاب دوست صمیمی شهیدبهشتی
ساعد نیوز: ملوک السادات بهشتی، دختر آیت الله بهشتی خاطره ای دارد از رفتار این شهید بزرگوار که چگونه باعث شدند یک دختر بی حجاب ، حجاب را انتخاب کنند.

دیدگاه ها