(فیلم) ماجرای شناسایی و اخطار به زیردریایی بیگانه در رزمایش دریایی ارتش 

  شنبه، 27 دی 1399
(فیلم) ماجرای شناسایی و اخطار به زیردریایی بیگانه در رزمایش دریایی ارتش 
ساعد نیوز:یک‌ زیردریایی بیگانه که قصد نزدیک شدن به منطقه رزمایش نیروی دریایی ارتش را داشت، رصد و شناسایی شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/