(فیلم) ماجرای وانتی که داروی کرونا می‌فروشد!

  شنبه، 16 فروردین 1399
(فیلم) ماجرای وانتی که داروی کرونا می‌فروشد!
ساعد نیوز: دکتر اکرمی؛ رئیس مجتمع دارویی-درمانی هلال ایران در ویژه برنامه "دو نیمه ماه" با انتقاد از دستفروشان داروی کرونا گفت: داروهای گیاهی که توسط دستفروشان و وانتی ها فروخته می‌شود درمان کرونا نیست.


دیدگاه ها