(عکس) ماسک بامزه کودک عشایر

  دوشنبه، 16 تیر 1399
(عکس) ماسک بامزه کودک عشایر
ساعد نیوز: استفاده از ماسک توسط بانوی عشایری هنگام مراجعه جهت انجام واکسیناسیون فرزندش
تصویر

2 دیدگاه