ساعدنیوز
ساعدنیوز

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

  چهارشنبه، 13 دی 1396   کد خبر 1526
مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی
ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرايط احراز مشمولان خدمت سربازی جهت درخواست معافیت ايثارگران

معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران

 1. کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
 2. چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران(شهدا و جاويدالاثران) معافیت خود را به سبب استفاده فرزند دیگر یا برادر شهید یا جاوید الاثر باطل کرده باشد ،مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره‌مند گردد.
 3. تا زماني كه بنياد شهيد و امور ايثارگران جاويدالاثري رزمندگان را تاييد مي‌نمايند بهره‌مندي فرزندان آنان از اين معافيت بلامانع است.

معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگان و جانبازان فاقد فرزند ذکور

 1. در صورتی که شهید یا جاویدالاثر فاقد فرزند پسر باشد با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران آنان می تواند از معافیت استفاده نماید.

 2. آزادگانی که دارای حداقل 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
 3. جانبازانی که دارای حداقل 25% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
 4. چنانچه در گذشته برابر قوانین و مقررات ابلاغی زمان رسیدگی ، به سبب برادر ،برادری از خدمت معاف شده باشد برادر دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.
 5. در صورت فوت فرد معاف شده ،اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب معافيت از خدمت معاف شوند.
 6. با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر شرط فاقد فرزند ذکور بودن ایثارگر،سن فرزند پسر ملاک نبوده و وجود فرزند پسر در سن طفولیت(زير18سال) نیز مانع بهره مندی برادر ایثارگر از معافیت می گردد.
 7. در خانواده ایثارگران فاقد فرزند ذکور حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.
 8. درصورت وجود برادران تني متعدد حق انتخاب با پدر و درصورت فوت او با مادر و در صورت فوت پدر و مادر، انتخاب با توافق برادران و هماهنگي بنياد شهيد صورت خواهد گرفت و درصورت عدم وجود برادر تني ، اولويت استفاده از اين معافيت با برادري است كه با فرد ايثارگر از يك مادر بوده و در صورتي كه تعداد برادران بيش از يك نفر باشد ، توسط مادر انتخاب مي گردد و درصورت فوت مادر ، انتخاب با توافق برادران و هماهنگي بنياد شهيد خواهد بود .
 9. آن دسته از آزادگاني كه بر اساس مقررات گذشته و به دليل آزادگي كمتر از 36 ماه براي يكي از فرزندان يا برادران خود كسر خدمت اخذ نموده اند با مقررات جديد نمي توانند براي فرزند يا برادر ديگر درخواست معافيت نمايند .

معافيت فرزندان ايثارگران و نحوه تلفيق امتيازات براي معافيت

 1.  به ازاي هر 24 ماه اسارت آزادگان يكي از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد .
 2. به ازاي هر 25 درصد جانبازي جانبازان يكي از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد .
 3. به ازاي هر 30 ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان ، يكي از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد .
 4. استفاده فرزندان ايثارگر از امتيازات متعلقه محدوديت نداشته و متناسب با امتيازات ، فرزندان ايثارگران مي توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .
  مثال: فرد ايثارگري كه داراي 60 ماه سابقه حضور در جبهه ، مدت 50 ماه سابقه آزادگي و 60 درصد جانبازي باشد درصورت داشتن فرزندان متعدد ، 6 فرزند وي به شرح زير از خدمت معاف خواهند شد :
  الف ) تعداد 2 فرزند به دليل سابقه 60 ماه حضور در جبهه .
  ب ) تعداد 2 فرزند به دليل دارا بودن حداقل 48 ماه آزادگي .
  پ ) تعداد 2 فرزند به دليل دارا بودن حداقل 50 % جانبازي .
 5. اين معافيت صرفاً براي فرزندان ايثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران‌آنان نمي‌گردد.
 6. ايثارگراني كه فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهي كل قوا و يا قانون ماده واحده در سال هاي گذشته و با مقررات زمان رسيدگي ، از معافيت هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند درصورت دارا بودن سوابق بيشتر از امتيازات استفاده شده ، به شرطي كه باقي مانده هركدام از امتيازات به تنهايي به حد نصاب معافيت برسد مي توانند براي فرزند يا فرزندان ديگر خود تقاضاي معافيت نمايند .​​​​​​​
  مثال: رزمنده اي كه داراي 115 ماه سابقه حضور درجبهه مي باشد و براساس ضوابط قبلي 2 فرزند خود را معاف كرده صرفاً فرزند سوم به لحاظ مازاد سابقه جبهه از 60 تا 90 از خدمت معاف و براي 25 ماه سابقه باقي مانده حضور درجبهه ، براي فرزند چهارم امتيازي تعلق نمي گيرد .
 7. آزادگان و جانبازاني كه براساس ضوابط و مقررات گذشته به دليل نداشتن فرزند پسر يا صغير(زير18سال) بودن آن فرزند پسر ، برادر آنان از امتياز استفاده كرده و از خدمت معاف شده اند درصورتي كه مدت اسارت و درصد جانبازي آنان به ترتيب بيش از 48 ماه و يا 50% باشد ، حسب مورد يك فرزند يا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد .​​​​​​​
  مثال : آزاده اي كه داراي 80 ماه سابقه اسارت بوده است كه به دليل صغير بودن فرزندان ، برادرش از خدمت معاف شده ، به سبب 56 ماه مازاد سابقه اسارت 2 فرزند وي نيز مي توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .
 8. ايثارگراني كه سابقه جبهه ، آزادگي يا جانبازي آنان به تنهايي منجر به معافيت فرزندشان نشود درصورتي كه مجموع اعداد(مجموع درصد جبهه و جانبازي) و يا تمامي عوامل مذكور به عدد 30 و بيشتر برسد تنها مي توانند يك فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمايند .
 9. كاركنان نيروهاي مسلح كه توسط شوراي پزشكي مربوطه ، جانباز شناخته شده و داراي درصد جانبازي مي باشند از درصد جانبازي صرفاً در جمع باسابقه جبهه يا آزادگي مي توانند استفاده كنند و درصد جانبازي نيروهاي مسلح به تنهايي منجر به معافيت فرزند آنان نمي‌شود. بديهي است درخصوص تلفيق (جمع جبهه و جانبازي) باساير عوامل نيز محدوديتي براي درصد جانبازي تعيين شده نخواهد بود .​​​​​​​
  مثال: ایثارگری که دارای 27% جانبازی نیروهای مسلح و دارای 3 ماه حضور در جبهه یا 3 ماه آزادگی باشد می تواند یک فرزند خود را معاف نماید.
 10. آن دسته از ايثارگران نيروهاي مسلح كه درگذشته براساس ضوابط جاري در قالب جمع جانبازي و جبهه فرزند يا فرزندان را معاف كرده باشند و سپس درصد جانبازي آنان توسط بنياد شهيد ثبت و تاييد شده باشد ، نمي توانند براي بار دوم و به سبب جانبازي صادره از بنياد شهيد درخواست امتياز نمايند مگر آن دسته از جانبازاني كه درصد جانبازي تاييد شده توسط بنياد شهيد ، بيش از حدنصاب معافيت يك فرزند باشد​​​​​​​
  مثال 1: رزمنده اي كه با 20% جانبازي نيروهاي مسلح و 45 ماه سابقه حضور درجبهه به صورت تلفيقي(مجموع درصد جبهه و جانبازي) 2 فرزند خود را معاف كرده به سبب جانبازي صادره از بنياد شهيد نمي توان براي فرزند سوم وي درخواست معافيت كرد مگر آنكه درصد جانبازي وي توسط بنياد شهيد 50% و بالاتر تعيين گردد .​​​​​​​
  مثال 2: رزمنده اي كه داراي 30 ماه سابقه حضور درجبهه بوده و درسال هاي گذشته به سبب آنكه حد نصاب معافيت فرزند به سبب حضور در جبهه بيش از 30 بوده باسابقه 20 % جانبازي صادره از نيروهاي مسلح يك فرزند خود را درقالب تلفيق(مجموع جبهه و جانبازي) معاف كرده است ، چنانچه اين رزمنده از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان جانباز 25% معرفي گردد هرچند كه در گذشته از جانبازي به صورت تلفيقي استفاده كرده چون حد نصاب حضور درجبهه وي به 30 ماه كاهش يافته لذا بهره مندي فرزند دوم از معافيت به سبب 25 % جانبازي صادره از بنياد شهيد بلامانع خواهد بود .

 

معافيت جانباز 10 درصد و بالاتر :

 • مشمولاني كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان جانباز 10 درصد و بالاتر ، تعيين درصد شده باشند اين معافيت شامل حالشان خواهد شد.
 •  استفاده خود جانباز از معافيت مورد نظر مانع معافيت فرزند وي از امتياز جانبازي وي نمي گردد.
   

معافيت فرزند خوانده قانوني جانبازان

 1. اين معافيت شامل فرزند خوانده جانبازي مي شود كه فاقد فرزند بوده و بنا بر تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران به دليل قطع نخاع ناشي از جانبازي نمي توانند صاحب فرزند گردند .

 2. تاييد فرزند خواندگي افراد توسط مراجع صالح قضايي انجام پذيرد .

 3. در اين معافيت ميزان درصد جانبازي ملاك نبوده و جانباز با داشتن شرايط لازم و تاييد و درخواست بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند از امتياز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .

 4.  چنانچه جانباز داراي چند فرزند خوانده قانوني باشد فقط براي يك نفر مي تواند درخواست بهرمندي از معافيت مذكور را نمايد .

 

معافيت مشمولاني كه با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند

 1. 1 – مشمولاني كه با بانوان جانباز 25 درصد ازدواج نمايند تا مدت 5 سال از تاريخ ثبت عقد از معافيت موقت برخوردار مي‌شوند و در صورت استمرار ازدواج پس از پايان 5 سال با تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران از معافيت دائم بهره مند مي شوند .معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی 30 ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده ، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.
  تبصره 1: چنانچه از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه (سيستم وظيفه عمومي) دو سال و يا بیشتر سپری شده باشد معافیت موقت تا پایان پنج سال صادر و سپس در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معافیت دائم صادر می گردد.
  تبصره 2:در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده باید مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام نمايد تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد.
 2. بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهریا مادر معاف شده اند نیز می توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.


روند رسيدگي به درخواست مشمولان خدمت سربازی برای  معافيت ایثارگران

 1.  مشمول پس از اخذ نسخه اول برگه شماره1 ايثارگران (اين برگه را بايد از بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه نمايند) به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پليس+10)مراجعه مي نمايند و دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را تهيه نموده و قسمت مربوط به ايثارگران را مطالعه نمايندو فرمهاي مربوط به اين معافيت را تكميل نموده و به يكي از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پليس+10)محل سكونت تحويل نمايند. حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت با همراه داشتن اصل مدارک به وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه تا درخواستشان مورد بررسی قرار گیرد.

 2. دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پليس+10) موظند مدارک دریافتی را با اصل آنها مطابقت نموده و با ضرب مهر روی تصاویر مدارک ،آنها را تایید و مدارک را در اسرع وقت به وظیفه عمومی شهرستان مربوط تحویل نمایند.
 3. وظیفه عمومی شهرستان محل سکونت پس از دریافت مدارک، از طريق سامانه گزارش گيري از شناسنامه فرد استعلام نموده و به وسيله مشمول و يا از طريق اداري به اداره ثبت احوال مربوطه ارسال نمايند.
 4. وظیفه عمومی رسیدگی کننده پس از رویت ثبت تاییدیه درخواست معافیت در سامانه و احراز شرایط معافیت ، مشمول را براي آموزش مقدماتی نظامی به يكي از مراكز آموزشي معرفي مي‌نمايد. بعد از سپري نمودن دوره آموزشي كارت معافيت صادر و به درب منزل ارسال مي‌گردد. (معرفی به آموزش منوط به فراهم شدن بسترهای لازم است.)

تبصره: ثبت تاییدیه درخواست درگواهی های صادره از غیر نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی در سامانه ،توسط معاونت وظیفه عمومی استان صورت می گیرد.

 

مدارك مورد نياز  مشمولان خدمت سربازی جهت درخواست انواع معافيت ايثارگران

مدارک مورد نیاز برای فرزندان شهدا و جاوید الاثران به شرح زیر است :

 • الف) برگه شماره1 ايثارگران صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل سکونت .
 • ب) تصویر شناسنامه مشمول و ایثارگر .
 • پ) تصویر کارت ملی مشمول و ایثارگر .
 • ت) پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه فرد ایثارگر در خصوص تحولات شناسنامه و اثبات نسبت فرزندان .
 • ث) گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول .
 • ج) گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت در صورتی که مشمول در حال خدمت باشد .
 • چ) یک قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفيد مشمول .
 • ح) برگ وضعیت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی ) .
 • خ) برگ تعهد اعزام به آموزش یا گواهی طی آموزش یا کفایت آن .

 

مدارك مورد نياز براي معافيت يكي از برادران ايثارگران به شرح زير است :

 • الف) برگه ايثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان متناسب با نوع معافيت .

 • ب) تصوير شناسنامه هاي مشمول و فرد ايثارگر .
 • پ) تصوير كارت ملي مشمول و ايثارگر .
 • ت) تصوير شناسنامه يا كارت ملي و همچنين كارت پايان خدمت يا معافيت ساير برادران بالاي 18 سال ايثارگر .
 • ث) پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه پدر يا مادر ايثارگر به منظور اثبات نسب ايثارگر با برادر .
 • ج) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول.
 • چ) ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .
 • ح) گواهي اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتي درصورتي كه مشمول درحال خدمت باشد.
 • خ) يك قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه سفيد تمام رخ مشمول .
 • د) برگ وضعيت مشمول ( برگ شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

 

مدارك مورد نياز براي معافيت فرزندان جانبازان و رزمندگان به شرح زير است :

 • الف) تهیه برگه ايثارگران متناسب با نوع معافیت كه توسط بنياد شهيد وامور ايثارگران يا نيروهاي مسلح صادر شده است .
 • ب) تصوير شناسنامه مشمول و فرد ايثارگر .
 • پ) تصوير كارت ملي مشمول و ايثارگر .
 • ت) تصوير شناسنامه و يا كارت ملي و همچنين كارت هاي معافيت يا پايان خدمت فرزندان ذكور(پسر) بالاي 18 سال ايثار گر .
 • ث) پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه در خصوص تحولات شناسنامه فرد ايثارگر .
 • ج) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول .
 • چ) ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .
 • ح) گواهي اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتي درصورتي كه مشمول درحال خدمت باشد.
 • خ) يك قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه سفيد تمام رخ مشمول .
 • د) برگ وضعيت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

 

مدارك مورد نياز براي معافيت جانبازان 10 درصد و بالاتر به شرح زير است :

 • الف) تهیه برگه ایثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران
 • ب) تصوير شناسنامه و كارت ملي مشمول
 • پ) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول .
 • ت) يك قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه سفيد تمام رخ مشمول .
 • ث) گواهي اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتي درصورتي كه مشمول درحال خدمت باشد.
 • ج) تكميل برگ وضعيت مشمول ( برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

 

مدارك مورد نياز براي معافيت فرزند خوانده جانبازان به شرح زير است :

 • الف) تهیه برگه ايثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه مدارك مربوط به فرزند خواندگي مشمول .
 • ب)تصوير شناسنامه جانباز ، همسر وي و مشمول .
 • پ)پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات شناسنامه جانباز .
 • ت) تصوير كارت ملي جانباز ، همسر وي و مشمول .
 • ث) گواهي آخرين مدرك تحصيلي مشمول .
 • ج) يك قطعه عكس 4 ×3 رنگي زمينه سفيد تمام رخ مشمول .
 • چ) ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .
 • ح) تكميل برگ مشخصات ( برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

 

مدارک مورد نیاز برای معافیت به سبب ازدواج با جانباز 25 درصد و بالاتر به شرح زیر است:

 • الف) برگ ایثارگران صادره از سوی بنیاد شهید .
 • ب) تصویر شناسنامه جانباز و همسر مشمول وی .
 • پ) پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند سجلی فرد جانباز .
 • ت) تصویر شناسنامه و کارت ملی جانباز و همسر مشمول وی .
 • ث) گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول .
 • ج) یک قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفید تمام رخ مشمول .
 • چ) ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .
 • ح) برگ وضعیت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی ) .
 • خ) تصویر عقد نامه جانباز .

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
ناشناس
2 سال پیش

" تهیه برگه ايثارگران متناسب با نوع معافیت كه توسط بنياد شهيد وامور ايثارگران يا نيروهاي مسلح صادر شده است ." تورو خدا درباره این برگه بیشتر توضیح بدی و چطور لز یگان بگیریم و چه مدارکی نیاز هست
/
/
/
/
/
/