مدارک مورد پذیرش و ضرایب دروس آزمون دکتری علوم پزشکی منتشر شد

  چهارشنبه، 07 آذر 1397   کد خبر 18413
ساعد نیوز: دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۹۸ به همراه مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون منتشر شد.
مدارک مورد پذیرش و ضرایب دروس آزمون دکتری علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ اعلام شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته های مربوطه هستند.

پذیرش دانشجو در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ در ۶۰ رشته انجام می گیرد.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش هر رشته نیز به تفکیک در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به همراه دروس، تعداد سئوالات هر درس و ضرایب مربوطه منتشر شده است.

جدول رشته های آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۸- ۹۹

ردیف

نام رشته

ردیف

نام رشته

ردیف

نام رشته

۱

اپیدمیولوژی

۲۱

سیاست های غذا و تغذیه

۴۱

ویروس شناسی پزشکی

۲

اخلاق پزشکی

۲۲

شنوایی شناسی

۴۲

باکتری شناسی پزشکی

۳

ارگونومی

۲۳

طب سنتی ایرانی

۴۳

توکسین های میکروبی

۴

اعضای مصنوعی

۲۴

علوم اعصاب

۴۴

بهداشت باروری

۵

آمار زیستی

۲۵

علوم تشریحی

۴۵

مامایی

۶

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

۲۶

علوم تغذیه

۴۶

روانشناسی بالینی

۷

آموزش پزشکی

۲۷

فارماکولوژی

۴۷

روانشناسی نظامی

۸

انفورماتیک پزشکی

۲۸

فیزیک پزشکی

۴۸

قارچ شناسی پزشکی

۹

بهداشت حرفه ای

۲۹

فیزیوتراپی

۴۹

انگل شناسی پزشکی

۱۰

بهداشت محیط

۳۰

کاردرمانی

۵۰

فیزیولوژی پزشکی

۱۱

بینایی سنجی

۳۱

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

۵۱

فیزیولوژی ورزشی

۱۲

بیوشیمی بالینی

۳۲

گفتاردرمانی

۵۲

اقتصاد سلامت

۱۳

بیولوژی تولیدمثل

۳۳

مددکاری اجتماعی

۵۳

سیاستگذاری سلامت

۱۴

پرستاری

۳۴

مدیریت اطلاعات سلامت

۵۴

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۱۵

حشره شناسی پزشکی

۳۵

مشاوره توانبخشی

۵۵

علوم و صنایع غذایی

۱۶

خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

۳۶

مطالعات اعتیاد

۵۶

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

۱۷

ژنتیک پزشکی

۳۷

مهندسی بافت

۵۷

علوم سلولی کاربردی

۱۸

سالمند شناسی

۳۸

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

۵۸

ایمنی شناسی پزشکی

۱۹

سلامت در بلایا و فوریت ها

۳۹

مهندسی پزشکی - رباتیک

۵۹

زیست فناوری پزشکی

۲۰

سلامت و رفاه اجتماعی

۴۰

نانوفناوری پزشکی

۶۰

پزشکی مولکولی

  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا
دریافت اکسپت سریع مقاله