(فیلم) مدیر چسب هِل، پولدارترین مرد ایران!

  دوشنبه، 14 مرداد 1398
(فیلم) مدیر چسب هِل، پولدارترین مرد ایران!
ساعد نیوز: مدیر کارخانه «چسپ هل» با ساخت کلیپی به ظاهر خبری خود را پولدارترین مرد ایران عنوان کرده است. در این کلیپ، او ابر غول اقتصادی ایران و همچنین "مخترع، نویسنده و خیر نمونه‌" معرفی شده و در حال ساخت بزرگترین کارخانه جهان به طول ۵ کیلومتر است.


دیدگاه ها