(فیلم) محاکمه صحرایی یک جوان به دست طالبان به دلیل کشیدن سیگار!

  پنجشنبه، 05 دی 1398
(فیلم) محاکمه صحرایی یک جوان به دست طالبان به دلیل کشیدن سیگار!
ساعد نیوز: اعضای طالبان یک جوان را به دلیل کشیدن سیگار مورد ضرب و شتم قرار دادند.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/