محوطه تاریخی ربع رشیدی در تبریز آتش گرفت

  پنجشنبه، 15 خرداد 1399
محوطه تاریخی ربع رشیدی در تبریز آتش گرفت
ساعد نیوز: در دنباله آتش سوزی های سریالی روز گذشته محوطه تاریخی ربع رشیدی در تبریز آتش گرفت.

دیدگاه ها
تیتر امروز