محسن بنگر هیچ وقت کوتاه نمی آید

  شنبه، 21 تیر 1399   کد خبر 89723
محسن بنگر هیچ وقت کوتاه نمی آید
ساعد نیوز : محسن بنگر با انتشار این عکس نوشت: ترسوها اغاز نمی کنند، ضعیف ها تمام نمی کنند، وبرنده ها هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

دیدگاه ها