(فیلم) ۱۵ مجروح در حادثه سقوط پل چوبی

  دوشنبه، 13 مرداد 1399
(فیلم) ۱۵ مجروح در حادثه سقوط پل چوبی
ساعد نیوز: شکسته شدن یک پل چوبی در هند ۱۵ مجروح بر جای گذاشت.

دیدگاه ها