ساعدنیوز
ساعدنیوز

مخالفت مجلس با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد

  یکشنبه، 10 اسفند 1399   کد خبر 138864
مخالفت مجلس با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد
ساع7د نیوز:نمایندگان مجلس مصوب کردند تا پایگاه های بسیج و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب و عوارض شهرداری معاف باشند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/