ساعدنیوز
ساعدنیوز

ممکن است "رتبه‌بندی معلمان" به سال ۱۴۰۰ هم نرسد!

  یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400   کد خبر 150324
ممکن است "رتبه‌بندی معلمان" به سال ۱۴۰۰ هم نرسد!
ساعد نیوز: بازه کنونی برای مجلس شورای اسلامی، زمان مهمی است که اگر از دست برود، امکان اجرای رتبه‌بندی معلمان ممکن است به سال جاری هم نرسد!

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/