(فیلم) ممنوعیت خوردن آب برای معترضان آمریکایی

  شنبه، 17 خرداد 1399
(فیلم) ممنوعیت خوردن آب برای معترضان آمریکایی
ساعد نیوز: پلیس آمریکا بطری‌های آب معترضان را با چاقو پاره می کند.

دیدگاه ها