سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

منابع دروس آزمون رشته علوم اجتماعی و ضرایب آن در مقطع دکتری

  پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1397   کد خبر 5793
ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم اجتماعی می توانند برای آشنایی با منابع آزمون دکتری و ضرایب آن مطلب زیر را مطالعه نمایند.
منابع دروس آزمون رشته علوم اجتماعی و ضرایب آن در مقطع دکتری

علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از رشته های مجموعه علوم اجتماعی (تمامی گرایش ها) ، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی ، فلسفه علوم اجتماعی ، مطالعات زنان ، مطالعات فرهنگی و رسانه ، پژوهش علوم اجتماعی ، برنامه ریزی و سیاست گذاری منطق های ، مدیریت خدمات اجتماعی ، برنامه ریزی شهری ، حقوق ارتباطات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مددكاری اجتماعی ، ایران شناسی ، شیعه شناسی (تمامی گرایش ها) ، جامعه شناسی ، امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی) ، دانش اجتماعی مسلمین ، علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرایش ها) و جامعه شناسی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند. در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ، رشته جامعه شناسی شامل شش گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، جامعه شناسی فرهنگی ، جامعه شناسی گروه های اجتماعی ، جامعه شناسی سیاسی ، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ، توسعه اجتماعی روستایی و رفاه اجتماعی ، سیاست گذاری فرهنگی ، دانش اجتماعی مسلمین ، مردم شناسی است . عناوین دروس امتحانی این رشته شامل موارد زیر است :

عناوین دروس امتحانی رشته علوم اجتماعی در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومیسوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی - زبان انگلیسیجامعه شناسی توسعه - جامعه شناسی ادبیات - بررسی مسائل اجتماعی ایران - جامعه شناسی روستایی - جامعه شناسی سیاسینظریه های جامعه شناسی آمار و روش تحقیق پیشرفته كمی و كیفی

منابع آزمون دکتری

ما در این قسمت تلاش کرده ‌ایم به معرفی کتاب‌ های موجود در بازار که می توانند به عنوان منابع مناسبی برای آمادگی آزمون دکتری 97 باشند ، بپردازیم .

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگليسي: 

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری

2-  1100 لغت ضروری

استعداد تحصيلي: 

1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)

2- استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
 جامعه شناسی توسعه:

1- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، تالیف مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات.
2- جامعه شناسی توسعه، تالیف مصطفی ازکیا، انتشارات کیهان.
3- تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، تالیف عبدالعلی لهسایی زاده، انتشارات نوید شیراز.
4- جامعه شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی)، تالیف عبدالعلی لهسایی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
5- جامعه شناسی توسعه، تالیف دکتر محمد تقی شیخی، انتشارات کیهان.
6- جامعه شناسی توسعه، تالیف مصطفی ازکیا، انتشارات کلمه.
7- جامعه شناسی توسعه، تالیف شهناز صداقت زادگان، انتشارات پیام نور.
8- تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، تالیف سو آلوین، مترجم محمود حبیبی مظاهری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
9- تغییرات اجتماعی، تالیف گی روشه، ترجمه منصوری وثوقی، انتشارات نی.

جامعه شناسی ادبیات:

1- جامعه شناسی ادبیات، تالیف روبراسکار پیت، ترجمه مرتضی کتبی، انتشارات سمت.
2- جامعه، فرهنگ، ادبیات، تالیف لوسین گلدمن، ترجمه محمدجعفر پوینده، انتشارات چشمه.
3- جامعه شناسی ادبیات: درآمدی برنظریه فرهنگی معاصر، تالیف اندرو میلنر و جف براویت، ترجمه جمال محمدی، انتشارات ققنوس.
4- کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات، تالیف فرهنگ ارشاد، انتشارات آگه.
5- نظری و گذری بر جامعه شناسی ادبیات، تالیف حمید صنعت جو، انتشارات فروغ آزادی.

بررسی مسائل اجتماعی ایران:

1- جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران (جلد ۱)، تالیف احمد بخارایی، انتشارات پژواک جامعه.
2- جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران (جلد ۲)، تالیف احمد بخارایی، انتشارات جامعه شناسان.
3- جامعه شناسی ایران: جامعه کژمدرن، تالیف حمیدرضا جلائی پور، انتشارات علم.
4- جامعه شناسی ایران: جامعه شناسی مناسبات بین نسلی، تالیف تقی آزادارمکی، انتشارات علم.
5- دیباچه ‏ای بر جامعه‏ شناسی سیاسی ایران، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نگاه معاصر.
6- جامعه‏ شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تالیف سعید معیدفر، ‏انتشارات سرزمین ما.
7- فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی تهران.

جامعه شناسی روستایی:

1- جامعه شناسی روستایی، مولف منصور وثوقی، انتشارات کیهان.
2- جامعه شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی، مولفان ایران مهدی طالب و موسی عنبری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، مولف مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات.
4- جامعه شناسی روستایی، تالیف حسین بهروان، انتشارات جامعه شناسان.
5- مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی، تالیف جان بندیک سیوپراکاش چیتامبار، مترجمان مصطفی ازکیا و احمد حجاران، انتشارات نی.
6- جامعه شناسی روستایی: جامعه شناسی روستایی با تأکید بر جامعه ایران، تالیف مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری، انتشارات نی.
7- جامعه شناسی روستایی، تالیف خلیل کلانتری، ویراستار حسین شعبانعلی فمی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
8- جامعه شناسی روستایی، مولف خلیل کلانتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

جامعه شناسی سیاسی:

1- جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.
2- رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی، تالیف صدیق سروستانی، انتشارات دانشگاه تهران.
3- جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، تالیف کیت نش، ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر.
4- سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، تالیف آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات نی.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد:

نظریه های جامعه شناسی:

1- نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاری، انتشارات دانژه.
2- نظریه های جامعه شناسی، تالیف دکتر غلامعباس توسلی، انتشارات سمت.
3- نظریه های جامعه شناسی، تالیف مریم زارعی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
4- مبانی جامعه شناسی، تألیف امان الله قرایی، انتشارات ابجد.
5- نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی، تالیف کالوین لارنس، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات سمت.
6- نظریه های جامعه شناسی، عباس محمدی اصل، انتشارات جامعه شناسان.
7- نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین ادیبی، انتشارات دانژه.
8- نظریه های جامعه شناسی، تالیف ابوالحسن تنهایی، انتشارات فروزش.
9- نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، تالیف جورج رتیرز، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
10- جامعه شناسی، تالیف آنتونی گیدنز، مترجم حسن چاوشیان، انتشارات نی.
11- نظریه های متأخر جامعه شناسی، حمیدرضا جلالی پور و جمال محمّدی، انتشارات نی.
12- کشاکش آراء در جامعه شناسی، تالیف استیون سیدمن، ترجمه هادی جلیلی، انتشارات نی.
13- نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، تالیف تیم دیلینی، ترجمه بهرنگ صدیقی، انتشارات نی.
14- نظریه اجتماعی مدرن: از پارسنز تا هابرماس ، تالیف یان کریب، ترجمه محبوبه مهاجر، انتشارات سروش.
15- درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن: اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته: دولت در جوامع سرمایه داری پیشرفته، تالیف آنتونی مک گرو، مترجم عباس مخبر، انتشارات آگه.
16- سیاست،‏ جامعه ‏شناسی و نظریه اجتماعی، تالیف آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات نی.
17- مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، تالیف ریمون آرون، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی.
18- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
19- بنیان‏های جامعه‏شناختی: خاستگاههای ایده‏های اساسی در جامعه‏شناسی، تالیف جورج ریتزر،‏ ترجمه تقی آزاد ارمکی، انتشارات سیمرغ.
20- آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی، تالیف زیتلین، ایروینگ، ام. و همکاران، ترجمه غلام‏عباس توسلی، انتشارات قومس.
21- نظریه های جامعه شناسی در قرن بیستم ،تالیف پاتریک برت،ترجمه محمد خانی ،انتشارات رخ داد نو.
22- نظریه های جامعه شناسی، تألیف تقی آزاد ارمکی، انتشارات سروش.
23- نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین صنعتی، انتشارات پوران پژوهش.

آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی:

1- روش های آماری، تالیف کریم منصورفر، انتشارات دانشگاه تهران.
2- استدلال آماری در جامعه‏شناسی، تالیف مولر، جی. اچ. و همکاران، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نی.
3- مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی، تالیف نورمن آر. کورتز، ترجمه حبیب الله تیموری، انتشارات نی.
4- احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.
5- آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.
6- آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.
7- آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
8- آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.
9- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف ارل ببی، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت.
10-کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی، تالیف دی . ای . دواس، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نی.
11- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف مهدی ایران‏نژاد پاریزی، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
12- بررسی انتقادی روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف حسین بهروان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
13- درآمدی بر تحقیق کیفی، تالیف اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی، انتشارات نی.
14- نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، تالیف ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات روش.
15- روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف باقر ساروخانی، انتشارات پژوهشگاه.
16- کندوکاوها و پنداشته ها، تالیف فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
17- طراحی پژوهش های اجتماعی، نورمن بلیکی، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات نی.
18- روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.
19- روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری، تالیف جوزف گال، مترجم دکتر نصر و همکاران، انتشارات سمت.
20- رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پد هاورز، مترجم دکتر حسن سرایی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
21- روش های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.
22- شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.
23- روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
24- روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
25- روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.
26- روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری علوماجتماعی

عناوین دروس امتحانیاستعداد تحصیلی و زبان انگلیسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
ضرایب امتحانی
 
144
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری