منابع دروس آزمون رشته روانشناسی تربیتی و ضرایب آن در مقطع دکتری

  شنبه، 08 اردیبهشت 1397   کد خبر 5377
منابع دروس آزمون رشته روانشناسی تربیتی و ضرایب آن در مقطع دکتری
ساعد نیوز: دانشجویان رشته روانشناسی تربیتی می توانند برای آشنایی با منابع آزمون دکتری و ضرایب آن مطلب زیر را مطالعه نمایند.

روانشناسی تربیتی

رشته  روانشناسی تربیتی  جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته های علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی و روان شناسی ، رشته های آموزش ریاضی ، رشته های آموزش فیزیک ، رشته های آموزش شیمی ، آموزش زبان فارسی ، مشاوره ( تمام گرایش ها ) در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند .

عناوین دروس امتحانی این رشته شامل موارد زیر است :

عناوین دروس امتحانی رشته روانشناسی تربیتی در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومیسوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی - زبان انگلیسیآمار و روش تحقیق ( كمی ، كیفی )روانشناسی تربیتی ، یادگیری و انگیزش ، سنجش و اندازه گیری

منابع آزمون دکتری

ما در این قسمت تلاش کرده ‌ایم به معرفی کتاب‌ های موجود در بازار که می توانند به عنوان منابع مناسبی برای آمادگی آزمون دکتری 97 باشند ، بپردازیم .

منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگليسي: 

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری

2-  1100 لغت ضروری

استعداد تحصيلي: 

1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)

2- استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و روش تحقیق: 

1ـ احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي ، دكتر علي دلاور

2ـ تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، ترجمهي دكتر علي دلاور و سيامك نقش بندي

3ـ روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، دكتر علي دلاور

4ـ روش تحقيق در علوم رفتاري، دكتر سرمد بازرگان حجاري

5ـ روش هاي آماري در علوم رفتاري، دكتر حسن پاشا شريفي، دكتر جعفر نجفي زند و نسرين شريفي

6ـ روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ، دكتر اسماعيل بيابانگرد

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد: 
روان شناسی تربیتی: 

1- روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیري و آموزش)، دکتر علی اکبر سیف

2- روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیري) دکتر اسماعیل بیابانگرد

3- روانشناسی تربیتی پروین کدیور

4- کتاب نظریه ها ویلیام سیکرین

یادگیري:

1- Burns, R. (1995). The adult learner at work, Sydney: Business and Professional Publish

2- Lee ,Dunn (2002). Theories of learning First published on the OCSLDat:http://www.brookes.ac.uk/services/ocsd/2_learntch/ theories.htm

3- حسن؛ مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران، سمت، 1383، چاپ هجدهم، ص 22.

4- بیابانگرد، اسماعیل؛ روان‌شناسی تربیتی، تهران، ویرایش، 1384، چاپ اول، ص 193.

5- سیف، علی‌اکبر؛ روان‌شناسی پرورشی نوین، تهران، دوران، 1390، چاپ ششم، ص 121 – 120.

6- رابرت.ایی، اسلاوین؛ روان‌شناسی تربیتی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، روان، 1385، چاپ اول، ص 161.

7- لطف‌آبادی، حسین؛ روان‌شناسی تربیتی، تهران، سمت، 1384، چاپ اول، ص 233.

8- پارسا،محمد(1376).نظریه های آموزش ویادگیری،تهران:انتشارات دانشگاه تربیت معلم

9- اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر(2009)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری؛ ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران، دوران، 1390، چاپ دهم، ص 324.

10- کدیور،پروین(1387).روانشناسی تربیتی،تهران :انتشارات سمت

انگیزش:

1- انگیزش در یادگیری و آموزش/ کارشکی و محسنی

2- انگیزش در تعلیم و تربیت/ پینتریچ و شانک ترجمه دکتر مهرناز شهرآرای

3- نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش/ حسن زاده و مهدی نژاد گرجی

سنجش و اندازه گیري:

1- سنجش و روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی در تعلیم و تربیت، دکتر سیف

2- اصول روانسنجی و روان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری  روانشناسی تربیتی

عناوین دروس امتحانیاستعداد تحصیلی و زبان انگلیسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
ضرایب امتحانی
 
144

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید