منابع دروس مورد نیاز جهت شرکت آزمون مشاوران حقوقی

  چهارشنبه، 17 مرداد 1397   کد خبر 11046
منابع دروس مورد نیاز جهت شرکت آزمون مشاوران حقوقی
ساعد نیوز: منابع و دروس آزمون مشاوران حقوقی

آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه چیست؟

آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه آزمونی است که توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار می شود. هدف از این آزمون جذب  وکلا و مشاوران حقوقی و تامین نیازهای مراجعین دادگستری می باشد.

ضرایب و دروس آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه ۹۶ چه هستند؟

مواد امتحانی این آزمون متون فقه در حد تحریرالوسیله، آئین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی ، امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت اسناد و املاک می باشد.طبق آزمون های قبلی ضرایب دروس آزمون مشاوران حقوقی همه برابر و یک می باشد. 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

حقوق مدنی

۱ قانون یار حقوق مدنی عبدالله رضا زاده پاشا
۲ مجموعه تست های حقوق مدنی دکتر قربانی

آیین دادرسی مدنی

۳ قانون یار آیین دادرسی مدنی صابر خلیل نژاد کیاسری
۴ مجموعه تست های آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی
۵ مختصر آیین دادرسی مدنی گلریز قائم مقامی

حقوق جزا

۶ قانون یار مجازات اسلامی گروه علمی چتر دانش
۷ ۵۰۰پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی گروه علمی چتر دانش
۸ ۵۰۰پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای اختصاصی گروه علمی چتر دانش

آیین دادرسی کیفری

۹ قانون یار آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ گروه علمی چتر دانش
۱۰ ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری یحیی بخشی – امیر بخشی

تجارت

۱۱ قانون یار حقوق تجارت وحید امینی
۱۲ مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای حقوق تجارت دکتر مجید قربانی لاچوانی

حقوق ثبت

۱۳ قانون یار حقوق ثبت انتشارات چتر دانش
۱۴ ۵۰۰پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت محسن رفعتی
۱۵ مجموعه حقوق و مقررات ثبتی انتشارات چتر دانش

امور حسبی

۱۶ قانون یار امورحسبی  

متون فقه

۱۷ تحریر الوسیله امام خمینی
۱۸ فقه الوکاله سید علی بنی صدر
۱۹ تست فقه‌الوکاله سید علی بنی صدر

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید