منابع و دروس مجموعه علوم تربیتی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶   کد خبر 2792
منابع و ضرایب مجموعه علوم تربیتی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم تربیتی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز در این بخش برای هریک از دروس، منابع دانشگاهی و تستی به ترتیب اولویت معرفی می کند:

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

در این بخش برای هریک از دروس منابع دانشگاهی و تستی به ترتیب اولویت معرفی می‏ شوند. البته فراموش نشود بهترین منبع تستی، تست‏های 10 سالانه گذشته کنکور می‏ باشد که برای رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی1 انتشارات پردازش و انتشارات پردازشگران در یک مجموعه سه جلدی به چاپ رسانده‏ اند.

 • مدیریت آموزشی

مدیریت عمومی دکتر علاقه بند، انتشارات: روان

مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند، انتشارات: روان 

مدیریت رفتار سازمانی ترجمه دکتر علاقه بند، انتشارات: امیرکبیر

مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند، انتشارات: بعثت

 • مقدمات برنامه ریزي آموزشی و درسی

مقدمه اي بر برنامه ریزي آموزشی و درسی دکتر علی تقی پورظهیر، انتشارات: آگاه 

مبانی برنامه ریزي آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش 

مبانی برنامه ریزي آموزشی برنامه ریزي درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ الف، لوي، انتشارات: مدرسه

فرآیند برنامه ریزي آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه

چند مبحث اساسی در برنامه ریزي درسی، دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: سمت

 • اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: امیرکبیر 

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، دکتر نقیب زاده، انتشارات: آگاه  

فلسفه آموزش و پرورش، علی اکبر شعاري نژاد، انتشارات: امیرکبیر 

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه دکتر فریدون بازرگان، نلر، انتشارات: سمت

 • روش ها و فنون تدریس

مهارت هاي آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات: سمت

الگوهاي جدید تدریس (2000)، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، (بروس جویس، مارشاویل)، انتشارات: کمال تربیت

کلیات روش ها و فنون تدریس همراه با الگوهاي جدید تدریس، ترجمه و تألیف امان الله صفوي، انتشارات: معاصر

 • روان شناسی تربیتی

روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: دوران

 • نظارت و راهنمایی

نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی، انتشارات: سمت

 مدیریت و رهبري آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی

 • تکنولوژي آموزشی

مقدمات تکنولوژي آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات: بشري

مبانی نظري تکنولوژي آموزشی، دکتر هاشم فردانش، انتشارات: سمت

مقدمات تکنولوژي آموزشی، خدیجه علی آبادي، انتشارات: پیام نور

 • تعلیم و تربیت اسلامی

 اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: امیرکبیر

تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: دانشگاه تهران

مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات: فرهنگ اسلامی

 • آمار و روش تحقیق

 احتمالات و آمار کاربردي، دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد

 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات: ویرایش

 روش هاي آماري در علوم رفتاري، رمضان حسن زاده

 روش هاي آماري در علوم رفتاري، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد

 روش هاي تحقیق در علوم رفتاري، دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن

 • سنجش و اندازه گیري

روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: دوران

اندازه گیري هاي روانی و تربیتی و فن تهیه تست، دکترحیدرعلی هومن، انتشارات: پارسا

 • زبان عمومی

گرامر زبان عمومی کلیه رشته هاي کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگري، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش

درك مطلب -absolutely essential words , TOFEL flash (vocabulary) 3 لغت  504

 • زبان تخصصی

English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT)

English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT)

Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian SAMT

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، 2- آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، 3- روان شناسی تربیتی، 4- روش ها و فنون تدریس، 5- مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 6- مدیریت آموزشی، 7- تکنولوژی آموزشی، 8- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، 9- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، 10- نظارت و راهنمایی، 11- تعلیم و تربیت اسلامی، 12- آموزش و پرورش تطبیقی، 13- روانشناسی رشد.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
12345678910111213
1) برنامه ریزی درسی -1212322003
2) تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتعلیم و تربیت اسلامی2212240010
3) مدیریت آموزشی -32202230023
4) آموزش و بهسازی منابع انسانی-42202230022
5) آموزش بزرگسالان -52003221220
6) تحقیقات آموزشی -6232020020
7) تکنولوژی آموزشی -740230042200
8) مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی -82321030232
9) علوم تربیتی1) آموزش و پرورش تطبیقی922033000222
2) آموزش و پرورش ابتدایی
3) آموزش و پرورش پیش دبستانی
  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا
دریافت اکسپت سریع مقاله