ساعد نیوز
ساعد نیوز

منابع و دروس مجموعه پرستاری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶   کد خبر 3661
ساعد نیوز: منابع و ضرایب مجموعه پرستاری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه پرستاری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی 97

 مجموعه پرستاری

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین

پرستاری داخلی و جراحی

1.Brunner and Suddarth's of medical-surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition.
2.Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition.
3.Phipp's medical-surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children/ Marilyn J. Hockenberry, David Wilson. 8th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier, last edition

پرستاری بهداشت جامعه

1.Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lancaster. 6th ed. St. Louis: Mosby last edition.
2.Community health nursing: theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders last edition.
3-پارک جان اورت 1928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی- مولفان: جی. ای. پارک. ک. پارکر. برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی ویرایش هفدهم تهران. انتشارات سماط آخرین ویرایش
4-برنامه و راهنمایی ایمن سازی جلد 6- تهران: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1.Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon e. Perry. 8th ed.st. Louis: Mosby last edition
2.Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childrearing family/ Adele Pillitteri. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins last edition.

روان پرستاری

1.Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holiday worst- 5th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier last edition 
2.Mental health nursing: an introductory text/ Barbara B. Bauer, signs Hill/ Philadelphia: W.B Saunders, last edition

تذکر: منابع مربوط به کلیه رشته های پرستاری (1. پرستاری داخی و جراحی، 2. پرستاری کودکان، 3. پرستاری سلامت جامعه، 4. سلامت روان و روان پرستاری، 5. پرستاری سالمندی، 6. پرستاری نظامی) می باشد.

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

مجموعه پرستاری رشته روان پرستاری

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش روان پرستاری
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته روان پرستاری

1) زبان عمومی2
2) روان4
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی2

مجموعه پرستاری رشته پرستاری داخلی جراحی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری داخلی جراحی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری داخلی جراحی

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی4

مجموعه پرستاری رشته پرستاری سلامت جامعه

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری سلامت جامعه
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری سلامت جامعه

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه4
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی2

مجموعه پرستاری رشته پرستاری کودکان

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری کودکان
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری کودکان

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان4
6) داخلی - جراحی2

 

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری نظامی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری نظامی

1) زبان عمومی2
2) روان3
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی2

مجموعه پرستاری رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

1) زبان عمومی2
2) روان1
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان3
5) کودکان3
6) داخلی - جراحی3

مجموعه پرستاری رشته پرستاری توانبخشی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری توانبخشی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری توانبخشی

1) زبان عمومی2
2) روان3
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی3

مجموعه پرستاری رشته پرستاری اورژانس

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری اورژانس
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری ، فوریت های پزشکی
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری اورژانس

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی4

مجموعه پرستاری رشته پرستاری مراقبت های ویژه

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری مراقبت های ویژه
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری مراقبت های ویژه

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی4

مجموعه پرستاری رشته پرستاری سالمندی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری سالمندی

1) زبان عمومی2
2) روان3
3) بهداشت جامعه3
4) بهداشت مادران و نوزادان1
5) کودکان1
6) داخلی - جراحی4
  از سراسر وب
  از دست ندهید
ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
بازیگر فیلم های مستهجن تمام رازهای ترامپ را بر ملا کرد !
بازیگر فیلم های مستهجن تمام رازهای ترامپ را بر ملا کرد !
احتمال فیلترینگ اینستاگرام / تلگرام طلایی در خط پایان
احتمال فیلترینگ اینستاگرام / تلگرام طلایی در خط پایان
(عکس) توهین به عزاداران امام حسین این بار در همشهری جوان !
(عکس) توهین به عزاداران امام حسین این بار در همشهری جوان !
چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟
چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟
تتلو مرتد و حکم مرتد، اعدام است!
تتلو مرتد و حکم مرتد، اعدام است!
حکم قضایی و محکومیت تتلو به خاطر نشر اکاذیب درباره آتنا اصلانی +سند
حکم قضایی و محکومیت تتلو به خاطر نشر اکاذیب درباره آتنا اصلانی +سند
توهین شدید تتلو به امام حسین و شیعیان
توهین شدید تتلو به امام حسین و شیعیان
(عکس) پسران احمدی نژاد در حال نذری دادن
(عکس) پسران احمدی نژاد در حال نذری دادن
پشت پرده تبلیغات ماهواره‌ای دارو‌های افزایش میل جنسی
پشت پرده تبلیغات ماهواره‌ای دارو‌های افزایش میل جنسی
  جذاب ترین ها
(عکس) بدل علی کریمی در ورزشگاه آزادی  بین هواداران پرسپولیس
(عکس) بدل علی کریمی در ورزشگاه آزادی بین هواداران پرسپولیس
پیشنهاد میلیاردی و وسوسه انگیز به خواهران منصوریان برای کشف حجاب !
پیشنهاد میلیاردی و وسوسه انگیز به خواهران منصوریان برای کشف حجاب !
(عکس) لخت شدن هواداران و تماشاگران فوتبال !
(عکس) لخت شدن هواداران و تماشاگران فوتبال !
(فیلم) تولد کودک وحشتناک تک چشم در اندونزی
(فیلم) تولد کودک وحشتناک تک چشم در اندونزی
(عکس) مراسم چشم در آوردن در هند
(عکس) مراسم چشم در آوردن در هند
(عکس) سلفی محسن افشانی با سید احمد خمینی در مراسم عزاداری حسینی
(عکس) سلفی محسن افشانی با سید احمد خمینی در مراسم عزاداری حسینی
(فیلم) نوحه خوانی پلیس راهنمایی رانندگی وسط چهارراه !
(فیلم) نوحه خوانی پلیس راهنمایی رانندگی وسط چهارراه !
دست فروشی روحانی جنجالی حامی احمدی نژاد !
دست فروشی روحانی جنجالی حامی احمدی نژاد !
شهری عجیب که فقط و فقط یک نفر در آن زندگی میکند !
شهری عجیب که فقط و فقط یک نفر در آن زندگی میکند !
فالگیر و رمال بخت گشا
فالگیر و رمال بخت گشا
  پربازدید ترین تصاویر