منابع و دروس مجموعه زبان شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397   کد خبر 6983
منابع و دروس مجموعه زبان شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب مجموعه زبان شناسی در آزمون مقطع کارشناسی ار

منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی - فرانسه )

عمومی :  ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.  ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.  ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب زبان تخصصی زبان شناسی، تالیف گروه مولفین، انتشارات آویدنگار.  ۲- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته زبانشناسی همگانی، تالیف بهتاز دربان، فاطمه احمدنیای مطلق، احمدرضا شریفی پورشیرازی، انتشارات کتاب سبز.  ۳- کتاب فرهنگ زبان و زبانشناسی "دو سویه"فارسی – انگلیسی، انگلیسی – فارسی شامل: لغات و اصطلاحات، تالیف محمد ظهرابی، انتشارات فروزش.
دستور زبان فارسی۱- کتاب دستور زبان فارسی، تالیف حسن احمدی گیوی، حسن انوری، انتشارات فاطمی.  ۲- کتاب دستور زبان فارسی، تالیف عبدالرسول خیام پور، انتشارات ستوده.  ۳- کتاب دستور زبان فارسی، تالیف پرویز ناتل خانلری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
زبان شناسی۱- کتاب مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تالیف ابوالحسن نجفی، انتشارات نیلوفر.  ۲- کتاب آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، تالیف یدالله ثمره، انتشارات مرکز نشردانشگاهی.  ۳- کتاب ساخت زبان فارسی، تالیف خسرو غلامعلی زاده، انتشارات احیاء کتاب.  ۴- کتاب معنی شناسی کاربردی، تالیف کوروش صفوی، انتشارات همشهری.  ۵- کتاب درآمدی بر زبان شناسی معاصر، تالیف علی درزی، انتشارات سمت.  ۶- کتاب مقدمات زبانشناسی، تالیف مهری باقری، انتشارات قطره. 
روانشناسی یادگیری۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، تالیف اُلسون و هرگنهان، ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات دوران.  ۲- کتاب روان شناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری)، تألیف علی اکبر سیف، انتشارات دوران.  ۳- کتاب روانشناسی تربیتی تألیف پروین کدیور، انتشارات فروزش.
دروس تخصصی رشته زبان شناسی رایانشیریاضیات عمومی ( نظریه مجموعه ها ، منطق گزاره ای و منطق محمولاتی ) : ۱- کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم عمید رسولیان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.  ۲- کتاب راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم شیوا رسولیان، ویراستار منوچهر وصال، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.  ۳- کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی، انتشارات امید مهر.

مبانی برنامه نویسی : ۱- کتاب برنامه نویسی به زبان C، تالیف الیوت کافمن و جری هانلی، مترجم حسین ابراهیم زاده قلزم، انتشارات جنگل.  ۲- کتاب برنامه نویسی ساخت یافته با پاسکال، تالیف الیوت کافمن، مترجم حسین ابراهیم زاده قلزم، انتشارات نوپردازان.  ۳- کتاب ساختمان داده ها در C، تالیف یدیدیاه لنگ سام و موشه آیوجنستین، مترجمان عین اله جعفرنژاد قمی و آرون تننباوم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.  ۴- کتاب توربو پاسکال، تالیف الیوت کافمن، مترجمان لیدا جواهرقلم و فرنگیس شاکری، انتشارات خراسان.
دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی ساخت واژه زبان فارسی۱- کتاب درآمدی بر ساخت واژه، تالیف لطف الله کریمی، انتشارات گلباران مهر.  ۲- کتاب ساخت واژه، تالیف جان سینکلر، ترجمه سیدجلیل شاهری لنگرودی و محمدرضا مجدی، انتشارات آوین مهر. 
مبانی واژه گزینی و اصطلاح شناسی۱- کتاب نظریه ی واژه گزینی مفهومی، تالیف سیما وزیرنیا، انتشارات واژه آرا. 2 - کتاب مقدمه ای بر اصطلاح شناسی، تالیف معصومه شیری، انتشارات دانشیاران ایران.  3 - کتاب مبانی اصطلاح شناسی، تالیف هلموت فلبر، ترجمه علی حسین قاسمی، محسن عزیزی، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.  4 - کتاب زبان شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح)، تالیف کوروش صفوی، انتشارات هرمس.
مرجع شناسی۱- کتاب مرجع شناسی عمومی: فارسی عربی، تالیف نشانه پاکدامن، محمود شمس بد، انتشارات سمت.  ۲- کتاب مرجع شناسی عمومی و تخصصی: شناخت و تدوین از آغاز تا امروز (مجلد کامل فارسی و عربی)، تالیف قاسم صافی، انتشارات دانشگاه تهران.  ۳- کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تالیف غلامرضا ستوده، انتشارات سمت.

ضرایب دروس مجموعه زبان شناسی

کد رشته امتحانیرشته امتحانیمواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
1110مجموعه زبان شناسی1- زبان عمومی و تخصصی ، 2- دستور زبان فارسی ، 3- زبان شناسی ، 4- تاریخ زبان فارسی در ایران 5- دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی (دستور زبان فارسی(با تأکید بر ساخت واژه و نحو) ، مبانی واژه گزینی و اصطلاح شناسی ، مرجع شناسی).
رشته :گرایش / شماره دروس123456789101112131415
1) زبان شناسی همگانی-11100          
2)آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان-13130          
3) زبانشناسی رایانشی-11100          
4) واژه گزینی و اصطلاح شناسی-12014          

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید