منابع و دروس مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397   کد خبر 7115
منابع و دروس مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی )

 ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.  2 - کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل. 3 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی مولکولی (English for the students of cell an molecular biology)، تالیف سعید آیریان، انتشارات سمت.  4 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی (English for the students of biology)، تالیف حیدر آقابابا، انتشارات سمت.
مجموعه زیست شناسی1 - بیولوژی کمپل، ترجمه آقای میرحبیبی و پویان
 
ژنتیک1 - مبانی ژنتیک تألیف، دکتر محمد تقی آساد 2 - مبانی و مسائل ژنتیک ویلیام استانس فیلد، مترجم رضا محمدی
بیوشیمی1 - بیوشیمی عمومی (جلد 1و 2) تألیف، دکتر پرویز شهبازی، دکتر ناصر ملک نیا 2 - مبانی بیوشیمی لنین جر، ترجمه دکتر رضا محمدی
سلولی و مولکولی1 - زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش، مترجم دکتر رضا یوسفی 2 - مبانی زیست شناسی سلولی - مولکولی، دورو برتیس و دورو برتیس، ترجمه، سید علی حسینی تهرانی و محمود عرفانیان احمد پور
میکروبیولوژی1 - میکروبیولوژی عمومی، دکتر فریدون ملک زاده 2 - بیوتکنولوژی میکروبی، دکتر فریدون ملک زاده 3 - میکروبیولوژی جاوتز 4 - میکروبیولوژی واکر 5 - میکروب شناسی پزشکی، دکتر پرویز ادیب فر 6 - ایمونولوژی ایوان رویت 7 - ایمونولوژی استیتنر 8 - ویروس شناسی فیلدز 9 - ویروس شناسی فنز 10 -  تک یاخته شناسی، دکتر محمدی 11 -  میکروبیولوژی محیطی، آب، پساب و خاك، دکتر اشرف السادات نوحی 12 -  میکروبیولوژی، آقای دکتر آموزگار
مجموعه ویروس شناسی ، قارچ شناسی و ایمنی شناسی1 - ایمنی شناسی، ابوالعباس ترجمه خانم گیتی محمدی 2 - ویروس شناسی پزشکی فنر، ترجمه دکتر خزعلی 3 - میکروبیولوژی جاوتز (بخش ویروس شناسی)، دکتر خزعلی 4 - قارچ شناسی جاوتز (بخش قارچ شناسی)، دکتر خزعلی
بیوفیزیک1 - بیوفیزیک برای زندگی فرید سمسارها
مجموعه زیست شناسی دریاپلانکتون شناسی و کفزیان : ۱- کتاب پلانکتون های دریایی میترا آبهیجیت، آویجیت گانگوبادهیای، کاکولی بلرجی، محمدرضا فاطمی (مترجم)، محمد کاظمیان (مترجم)، منصوره غلامی علمی آبزیان  ۲- کتاب پلانکتون ها: راهنمایی بر بوم شناسی و مدیریت کیفیت آب ،تالیف ابان مک لئود سادرز، دیوید ریسیک،ترجمه سمیه ترابی دلشاد، هومن رجبی اسلامی، عبدالرحیم پذیرا،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
بوم شناسی : ۱ - کتاب زیست شناسی دریا، تالیف پیتر کاسترو، مایکل ای. هوبر، مترجمان مریم رودباری و فرزانه فرخی، انتشارات مهربان نیکا.  ۲- کتاب زیست شناسی و زیست فناوری دریا، تالیف نسرین معظمی، انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.
فیزیولوژی آبزیان : ۱- کتاب فیزیولوژی گایتون (جلد ۱ و ۲)، تالیف آرتور گایتون، مترجمان محمد رخشان و احمدرضا نیاورانی، انتشارات سماط.  ۲- کتاب فیزیولوژی، تالیف دکتر اصغر قاسمی و دکتر مسلم محمدی، انتشارات خسروی.

ضرایب و گرایش های مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، 3- ژنتیک، 4- بیوشیمی، 5- سلولی و مولکولی، 6- میکروبیولوژی، 7- مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی، 8- بیوفیزیک، 9- مجموعه زیست شناسی دریا (پلانکتون شناسی، کفزیان، بوم شناسی، فیزیولوژی آبزیان).

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1
1) زیست شناسی سلولی و مولکولی-120
2) ژنتیک-2242010
3) میکروبیولوژی1) میکروب های بیماری زا3221400
2) صنعتی
3) بیوسیستماتیک و بوم شناسی
4) محیطی
4) بیوشیمی-422421020
5) بیوفیزیک-52131040
6) زیست فناوری1) میکروبی620
2) مولکولی
3) دریا72322003
4) صنعت و محیط زیست6230
7) ریززیست فناوری-12242100
8) آموزش زیست شناسی *-2242200
9) نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)-822213212

* پذیرش دانشجو در رشته آموزش زیست شناسی فقط برای دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش امکان پذیر است.


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید