منابع و دروس مطالعات زنان و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1397   کد خبر 6816
منابع و دروس مطالعات زنان و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب مطالعات زنان در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )1 - کتاب تافل و 504 لغت 2 - کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیدی ها
مبانی و نظریه های جامعه شناسی1 - نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی 2 - زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی 3 - مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام
روش تحقیق1 - پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی 2 - نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ی هوشنگ نایبی 3 - طراحی پژوهش های اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمهی حسن چاوشیان 4 - راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی 5 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل 6 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی 7 - کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور
حقوق زن در اسلام1 - نظام حقوق زن در اسلام، مطهری 2 - حقوق خانواده، محقق داما 3 - تفسیر سور، نور و نساء 4 - حقوق خانواده، دکتر کاتوزیان 5 - مختصر حقوق خانواده، دکتر اسدالله امامی و دکتر حسین صفایی
مبانی روانشناسی1 - مبانی روانشناسی هیلگارد

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مطالعات زنان براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- مبانی و نظریه های جامعه شناسی، 3- روش تحقیق، 4- حقوق زن در اسلام، 5- مبانی روانشناسی.

رشتهرشتهگرایشضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1
مطالعات زنان1) حقوق زن در اسلام 1331
2) زن و خانواده

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید