منابع و دروس رشته مهندسی نفت و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6596
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته مهندسی نفت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مهندسی نفت و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )1 - کتاب Essential Words for ToEFL
2 - کتاب 504
3 - کتاب 1100
ریاضیعمومی 1 و 21 - ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی جورج توماس
معادلات دیفرانسیل1 - معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل، سیمونز
مهندسی1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، ، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل
دروس زمین شناسیعمومی1 - کتاب دکتر حسن مدنی (فصول 8 تا 21) 2 - کتاب دکتر اخروی ( فصل 5 - 1 )
ساختمانی1 - کتاب دکتر حسن مدنی (فصول 1 تا 31) 2 - کتاب دکتر حسن پورکرمانی
نفت۱- کتاب زمین شناسی نفت، تالیف همایون مطیعی، انتشارات وزارت صنایع و معادن. ۲- کتاب زمین شناسی نفت، تالیف محمدرضا رضایی و محمد لنکرانی، انتشارات علوی.
ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی1 - کتاب ژئوفیزیک مهندسی و زیست محیطی، تالیف پرم وي. شارما، ترجمه دکتر محمدعلی ریاحی (دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) 2 - فصل 4و 5کتاب زمین شناسی نفت دکتر محمد رضا رضایی 3 - کتاب اصول ژئوشیمی، تالیف برایان هرولد میسن، کارلتن مور، مترجمان فرید مر و علی اصغر شرفی، انتشارات دانشگاه شیراز.
پتروفیزیک و چاه نگاری1 - کتاب دکتر رمضی 2 - کتاب پتروفیزیک، تالیف محمدتقی رضایی، انتشارات ستایش. 3 - کتاب چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی، تالیف عبدالنبی آرین فر، انتشارات آییژ .
دروس مهندسی نفتمخزن1 - کتاب دکتر ریاض 2 - کتاب طارق احمد 3 - کتاب Craft
حفاری1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.
بهره برداری۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 
زمین شناسی تخصصیزمین شناسی تحت الارضی1 - کتاب دکتر حسن امیری بختیار
سنگ شناسی رسوبی1 - کتاب دکتر افشار حرب 2 - کتاب دکتر موسوی حرمی
زمین شناسی نفت ایران1 - کتاب همایون مطیعی
خواص سنگ و خواص سیالخواص سنگ : 1 - کتاب جامع مهندسی مخازن، تالیف طارق احمد، مترجمان صادق قاسمی و محمدحسین دانشفر، انتشارات جهان کتاب. 2 - کتاب خواص سنگ مخازن هیدروکربوری: رشته های مهندسی نفت (اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری)، سیدحامد حاجی سیدی، مهدی امیری، شهاب گرامی،انتشارات ستایش.

خواص سیال : 1 - کتاب خواص سیالات مخازن هیدروکربوری رشته های مهندسی نفت: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری،تالیف ویلیام مکین،ترجمه عظیم کلانتری اصل ، مهدی امیری ، مجتبی پردل شهری ،انتشارات ستایش. 2 - کتاب خواص سنگ و جریان سیال در مخازن هیدروکربوری: به انضمام تشریح مسائل، تالیف طارق احمد، مترجمان طالب اسفندیاری و عباس هلالی زاده، انتشارات ستایش.
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه1 - کتاب جان لی 2 - کتاب نمودارگیری دکتر رمضی
مهندسی حفاریمهندسی حفاری 1 و 21 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.
سیمان حفاری و گل حفاری۱- کتاب سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری، تالیف عبدالواحد قادری، عباس عباس زاده شهری، امید خیری زاده، انتشارات کتاب آوا. ۲- کتاب اصول مهندسی حفاری (فصل چهارم و پنجم)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارت ستایش. ۳- کتاب سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری، تالیف عباس عباس زاده شهری، عبدالواحد قادری، امین پژوهنده، انتشارات روان شناسی و هنر. ۴- کتاب مبانی مهندسی گل حفاری، تالیف علیرضا امیری، انتشارات کتاب آوا.
مهندسی مخزن و بهره برداریمخزن1 - کتاب دکتر ریاض 2 - کتاب طارق احمد 3 - کتاب Craft
بهره برداری۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 
مکانیک سیالات دوفازی۱- کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی، تالیف سعید مخاطب، علی وطنی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران). ۲- کتاب اصول جریان سیالات دوفازی، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. 
مهندسی مخزن 1 و 2۱- کتاب جامع مهندسی مخازن، تالیف طارق احمد، مترجمان صادق قاسمی و محمدحسین دانشفر، انتشارات جهان کتاب. ۲- کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز، تالیف محمدرضا ریاضی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
مبانی حفاری و بهره برداریمبانی حفاری1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.
بهره برداری۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 
مکانیک سیالات دوفازی۱- کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی، تالیف سعید مخاطب، علی وطنی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران). ۲- کتاب اصول جریان سیالات دوفازی، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. 

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)، 3- دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)، 4- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی، 5- پتروفیزیک و چاه نگاری، 6- دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)، 7- زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت ایران)، 8- خواص سنگ و خواص سیال، 9- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه، 10- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1و2، سیمان حفاری و گل حفاری)، 11- مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)، 12- مهندسی مخزن (1و2)، 13- مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی).

رشتهرشتهگرایشضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)
12345678910111213
مهندسی نفت
1) اکتشاف12223333000000
2) حفاری22220000333300
3) بهره برداری
4) مخازن هیدروکربوری32220000330033
5) تجهیزات نفتی22220000333300

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ نفت‌:

 • ریاضی‌ عمومی‌
 • معادلات‌ دیفرانسیل‌
 • ریاضیات‌ مهندسی‌
 • شیمی‌ عمومی‌
 • شیمی‌ آلی‌
 • فیزیک‌
 • برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر
 • زمین‌شناسی‌ عمومی‌
 • موازنه‌ انرژی‌ و مواد
 • استاتیک‌ و مقاومت‌ مصالح‌
 • ترمودینامیک‌
 • مکانیک‌ سیالات‌
 • انتقال‌ حرارت‌
 • کنترل‌ فرآیندها
 • زمین‌شناسی‌ نفت‌ 
 • مبانی‌ فرآیندهای‌ صنایع‌ نفت‌
 • خواص‌ سنگ‌های‌ مخزن‌
 • خواص‌ سیالات‌ مخزن‌
 • کارگاه‌ عمومی‌ 
 • کاربرد ریاضیات‌ در مهندسی‌ شیمی‌
 • مبانی‌ چاه‌ آزمایی‌
 • نمودارگیری‌ چاه‌ 
 • مهندسی‌ مخازن‌
 • زمین‌شناسی‌ ساختمان‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ اکتشاف‌ :

 • ژئوفیزیک‌
 • ژئوشیمی‌ آلی‌ (نفت‌)
 • تخمین‌ و ارزیابی‌ ذخایر نفتی‌
 • زمین‌شناسی‌ ایران‌ و مناطق‌ همجوار
 • روش‌های‌ افزایش‌ برداشت‌ از مخازن‌
 • عملیات‌ زمین‌شناسی‌ ایران‌
 • مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌
 • میکروپالئونتولوژی‌
 • اصول‌ حفاری‌
 • گل‌ حفاری‌ و سیمانکاری‌ چاه‌ها
 • زمین‌شناسی‌ نفت‌
 • چاه‌نگاری‌
 • زمین‌شناسی‌ مهندسی‌
 • زمین‌ ساخت‌
 • مکانیک‌ محیط‌های‌ ناپیوسته‌ سنگی‌
 • زمین‌شناسی‌ مناطق‌ دریایی‌
 • زمین‌شناسی‌ عمومی‌
 • سنگ‌شناسی‌ (رسوبی‌ ـ آذرین‌ و دگرگونی‌)
 • کانی‌شناسی‌
 • برداشت‌ زمین‌شناسی‌
 • زمین‌شناسی‌ ساختمانی‌
 • فتوژئولوژی‌ و سنجش‌ از راه‌ دور
 • پتروفیزیک‌،مکانیک‌ سیالات‌‌
 • فسیل‌شناسی‌(دیرینه‌شناسی‌)
 • رسوب‌شناسی‌
 • چینه‌شناسی‌
 • بررسی‌ فنی‌ ـ اقتصادی‌
 • مبانی‌ مهندسی‌ نفت‌
 • زمین‌شناسی‌ زیرزمینی‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ حفاری‌:

 • مبانی‌ مهندسی‌ برق‌
 • دینامیک‌
 • مهندسی‌ حفاری‌ 
 • سیمان‌ حفاری‌
 • گل‌ حفاری‌
 • مهندسی‌ حفاری‌ پیشرفته‌ 
 • اسیدکاری‌ در عملیات‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌:

 • مکانیک‌ سیالات‌ دو فازی‌
 • انتقال‌ جرم‌
 • ترمودینامیک‌
 • مهندسی‌ مخازن‌
 • مطالعات‌ مخازن‌
 • عملیات‌ بهره‌برداری‌
 • روش‌های‌ افزایش‌ وبرداشت‌ مخازن‌
 • مدیریت‌ و صیانت‌ از مخازن‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌:

 • مکانیک‌ سیالات‌ دوفازی‌
 • اصول‌ ژئوفیزیک‌ اکتشافی‌
 • مهندسی‌ مخازن‌ 
 • مهندسی‌ حفاری‌
 • عملیات‌ بهره‌برداری‌
 • روش‌های‌ افزایش‌ و برداشت‌ از مخازن‌
 • تخمین‌ مخازن‌ در چاه‌های‌ اکتشافی‌
 • آزمایشگاه‌ نفت‌
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین