منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 04 تیر 1397   کد خبر 8869
منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه فیزیک پزشکی
رشته های : رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، فیزیک پزشکی

دروس امتحانی

منابع

فیزیک عمومی

فیزیک جلد اول (مکانیک) جلد دوم (صورت و ترمودینامیک)، جلد سوم (الکتریسیته و مغناطیس)، جلد چهارم (مبانی نور و فیزیک نوین) تالیف: د. هالیدی، ره زرنیک آخرین چاپ

ریاضی عمومی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف: جرج توماس آخرین چاپ
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی تالیف: لوپی- لیت-هولد آخرین چاپ

فیزیولوژی و آناتومی

فیزیولوژی پزشکی : گایتون
آناتومی به زبان ساده تالیف دکتر محمدرضا نیکروش و دکتر حسین رضایی آخرین چاپ
The anatomy and physiology learning system: editor: applegate

فیزیک پرتوها

فیزیک تشعشع و رادیولوژی تالیف: دکتر فربدون نجم آبادی آخرین چاپ
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها- فیزیک، رادیوبیولوژی و حفاظت تالیف: استوارت بوشانگ ترجمه دکتر داریوش شهبازی آخرین چاپ

فیزیک هسته ای و اتمی

آشنایی با فیزیک هسته ای (جلد اول) تالیف کنت کرین ترجمه ابراهیم ابوکاظمی، منیژه رهبر آخرین چاپ
فیزیک جدید تالیف: کنت کرین ترجمه: منیژه رهبر، بهرام معلمی آخرین چاپ

رادیوبیولوژی

  1. رادیولوژی برای رادیولوژیست ها تالیف پروفسور اریک جی هال ترجمه دکتر لطفعلی مهدی پور آخرین چاپ
  2. حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی دکتر استیفن داود ترجمه دکتر حسین مزدارانی انتشارات تربیت مدرس آخرین چاپ

Radiation biology: handbook for teachers and students/ IAEA, last edition

بیولوژی سلولی

Molecula cell biology- H. lodish آخرین ویرایش

ضرایب دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در آزمون کارشناسی ارشد

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، تکنولوژی پرتودرمانی ، تکنولوژی پزشکی هسته ای ، ژنتیک ، بیوفیزیک ، فیزیک ، مهندسی هسته ای ( با گرایش پرتوپزشکی)
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی1) فیزیک پرتوها2
2) رادیوبیولوژی2
3) فیزیک عمومی2
4) بیولوژی سلولی2
5) ریاضی عمومی و آمار1
6) فیزیولوژی و آناتومی1
6) زبان عمومی2

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/