ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) منشا ورود ویروس کرونای انگلیسی به کشور مشخص شد

  پنجشنبه، 26 فروردین 1400
(فیلم) منشا ورود ویروس کرونای انگلیسی به کشور مشخص شد
ساعد نیوز: رئیس جمهور درباره پیک چهارم کرونا گفت: هنوز به اوج پیک چهارم کرونا نرسیدیم. دلیل اصلی این پیک، ورود ویروس جهش یافته انگلیسی از عراق به کشورمان است.


1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/