(فیلم) مقایسه پراید و خر در تلویزیون به بهانه گرانی!

  چهارشنبه، 20 آذر 1398
(فیلم) مقایسه پراید و خر در تلویزیون به بهانه گرانی!
ساعد نیوز: رضا رفیع طنزپرداز و مجری برنامه طنز شکرخند به بهانه گرانی دور جدید قیمت پراید پس از گرانی بنزین طعنه زده است به این خودرو و آن را با «خر» مقایسه کرده است.


دیدگاه ها