مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

  شنبه، 09 دی 1396   کد خبر 1432
ساعدنیوز: مراحل و مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان مقیم خارج از کشور تشریح شده است.
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز و به نقل از  سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مراحل رسیدگی و مدارک مورد نیاز  جهت تقاضای معافیت کفالت ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند بشرح زیر می باشد.

مراحل رسيدگي به تقاضاي معافيت كفالت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور

 1. مراجعه مشمول به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در محل سكونت يا نزديكترين نمايندگي در خارج از كشور .
 2. تكميل فرمهاي مربوط و ارائه مدارك خواسته شده به نمايندگي .
 3. ارسال كليه مدارك از طريق دفتر نمايندگي به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران .
 4. دریافت مدارک تایید شده ردیف سوم توسط وکیل قانونی یا والدین مشمول ازوزارت مورخارجه (اداره امورایرانیان)و تحویل به سازمان وظیفه عمومی ناجا سالن 5 اداره کفالت.(معاونت مشمولان)
 5. بررسي مدارك، تكميل پرونده و استعلامات مورد نیاز و ارجاع آن به هيئت رسيدگي .
 6. پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صدور كارت معافيت و ارسال كارت به آدرس وکیل .

تذکر:

افرادي كه شرايط معافيت كفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت براي آنها صادر خواهد شد.

 

مدارک عمومی مورد نیاز برای معافیت ها

 1.  تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی مشمول و اعضای خانواده (برادران و خواهران تنی و ناتنی).
 2. عکس 4×3 مشمول تمام رخ رنگي با زمینه سفيد.
 3. درصورت اشتغال به خدمت سربازی گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی یگان محل خدمت.
 4. برگ وضعیت مشمولین(برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)
 5. برگه معاینه و واکسیناسیون مشمولین (برگه شماره 2 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی) برای کسانی که به خدمت اعزام نشده اند.
 6. پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه بستگان پیرامون تحولات سند سجلی آنان به منظور مشخص شدن تعداد فرزندان – تعداد ازدواج و طلاق-احرازنسبت- تغییرات سنی.
 7. برگه معاینه پزشکی برادر یا برادران بیمار بالای 18 سال مشمول توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به نگهداری از مکفول نباشد.
 8. یک قطعه عکس 4×3 مکفول و همچنین بستگان بیمار مشمول که نیاز به معاینه در شورای پزشکی داشته باشند.
 9. فیش های بانکی مربوط به تعرفه های معافیت و هزینه های مربوط به صدورکارت معافیت (برای معاف شدگان)
 10. برگه تکمیل شده مشخصات بستگان مشمول(برگه شماره 3 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)
 11. برگه تکمیل شده استشهاد تاییدیه وضعیت مشمول (برگه شماره 4 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)تبصره: برگه مذکور باید توسط سه نفرازبستگان مشمول (به جز بستگان درجه یک) تکمیل و توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا می گردد. در صورت عدم حضوربستگان درداخل کشور ، تکمیل برگه مذکور توسط معتمدین که مورد تایید کلانتری محل باشند بلامانع است.
 12. گواهی فوت بستگان مشمول که مانع از معافیت وی میباشند.(درصورت فوت)

 

مدارک لازم برای معافیت کفالت به سبب فوت حین خدمت

 1. اگواهی فوت(متوفی).
 2. گواهی صادره ازمعاونت نیروی انسانی مربوط مبنی بر فوت حین خدمت .
 3. تصویرشناسنامه پدر،متوفی،مشمول و برادران وی.ت- تصویرمدارک مربوط به وضعیت خدمت دوره ضرورت برادران مشمول.
 4. استعلام ثبت احوال ازمحل صدور شناسنامه پدر مشمول.
 5. در صورتی که تعداد برادران واجد شرایط بیش از یک نفر باشد رضایت نامه کتبی غیر محضری همسر پدر یا مادر متوفی حسب مورد.
 6. چنانچه متوفی دارای فرزند ذکور باشد تصویر شناسنامه فرزندان.

 

مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت مشمولان مقیم خارج از کشور

مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت پدر

 1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه پدر و همسران وی.
 2. تصویر کارت ملی پدر.
 3. برگ رای شورای پزشکی مبنی براعلام نظر در خصوص نیازمندی به مراقبت پدر زیر 65 سال تمام.

مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

 1. گواهی فوت شوهر(درصورت فوت شوهر)
 2. تصویرطلاق نامه مادر(درصورت مطلقه بودن)
 3. تصویرکارت ملی مادر.
 4. برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدرمشمول در سرپرستی از همسر خود یا سایر برادران مشمول در عدم توانایی به مراقبت از مادر(حسب مورد)

مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت خواهر

 1. گواهی فوت پدر.
 2. تصویر شناسنامه همسران پدر.پ - تصویر کلیه صفحات شناسنامه خواهر.
 3. تصویرکارت ملی خواهر.ث- گواهی فوت شوهرخواهر(درصورت ازدواج خواهر و فوت شوهروی)
 4. تصویر طلاق نامه خواهر(درصورت ازدواج خواهر و مطلقه بودن وی)
 5. برگ رای شورای پزشکی در خصوص فرزند پسر خواهر مبنی بر محجوریت یا عدم توانایی درسرپرستی از مادر به دلیل بیماری یا نقض عضو یا سلامت فرزند.
 6. برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.

مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت برادر بیمار

 1. گواهی فوت پدر.
 2. تصویرکلیه صفحات شناسنامه برادر.پ- تصویر کارت ملی برادر.
 3. تصویرکلیه صفحات شناسنامه همسران پدر.ث- تصویر فوت همسر برادر(درصورت ازدواج و فوت همسر)
 4. رونوشت طلاق نامه همسر برادر(درصورت ازدواج و متارکه نمودن)
 5. برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر نیازمندی یا عدم نیازمندی به مراقبت برادر.
 6. برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر عدم توانایی فرزند برادردر سرپرستی و نگهداری از پدر بیمار.
 7. اقرارنامه محضری برادر مشمول(مکفول) مبنی بر عدم اشتغال و منبع درآمد ثابت برای امرارمعاش و اداره زندگی.
 8. برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.

مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت برادر صغیر

 1. گواهی فوت پدر.
 2. تصویرکلیه صفحات شناسنامه برادر.
 3. تصویر کارت ملی برادر(درصورت داشتن کارت ملی)
 4. تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسران پدر.
 5. برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.

مدارک اختصاصی برای معافیت جد و یا جده

 1. گواهی فوت فرزندان جد و یا جده (اعم از پسر و دختر)
 2. گواهی فوت جد (درصورتی که موضوع معافیت جده باشد)
 3. تصویر کلیه صفحات شناسنامه جد و همسران وی.
 4. تصویرکلیه صفحات شناسنامه جده و همسران وی(درصورتی که موضوع معافیت جده باشد.
 5. تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه های کلیه نوه های پسر و دختر جد یا جده.
 6. پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند سجلی کلیه فرزندان فوت شده جد یا جده .
 7. برگ رای شورای پزشکی در خصوص نیازمندی یا عدم نیازمندی به مراقبت پدربزرگ که کمتر از 65 سال تمام سن دارد.
 8. برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی درخصوص فرزندان یا سایر نوه های جد یا جده که به علت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی و نگهداری از جد یا جده نباشند.

مدارک لازم برای معافیت مشمولی که همسرش فوت شده و از وی دارای فرزند صغیرباشد و یا اینکه همسرش بعد از ازدواج معلول گردیده

 1. تصویرتمامی صفحات شناسنامه مشمول و همسر و فرزندان وی.
 2. درصورت فوت همسر گواهی فوت.پ- تصویرسند ازدواج.
 3. گواهی مبنی برمعلولیت از بهزیستی.
 4. استعلام رای شورای پزشکی مبنی بر نیازمندی همسر معلول به مراقبت.
 5. استعلام ازثبت احوال محل صدور شناسنامه مشمول و همسرش پیرامون تحولات سند سجلی آنان.
 6. عکس فرزند یا همسر معلول.

شرايط احراز معافيت كفالت مشمولان مقیم خارج از کشور

مشمولان غیر غایبی كه تنها پسر يا برادر یا نوه بالاي 18 سال سالم بوده و دارای هر یک از شرایط زیر باشند می توانند از معافيت كفالت استفاده نمايند .

تبصره: معاینات پزشکی مربوط به معافیت کفالت پدرنیازمندمراقبت و یا برادر نیازمند مراقبت در صورتی که مقیم خارج از کشوربوده می بایست در شورای پزشکی ایرانیان خارج از کشور( واقع در شهرهای دبی امارات و مونیخ آلمان) انجام گیردو همچنین در مواردی که پدر یا برادر مشمول در داخل کشور حضور دارند روند معاینات پزشکی از طریق وظیفه عمومی محل سکونت صورت می پذیرد.

 1. یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر بالاي 70سال سن.
 2. یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر كمتر از 70سال و نيازمند به مراقبت بنا به تاييد شوراي پزشكي وظيفه عمومي.
 3. یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال مادر فاقد همسر .
 4. تنها نوه ذکور سالم بالای 18 سال برای جد( پدربزرگ پدري و مادري) فاقد فرزند(اعم از دختر وپسر) و نيازمند مراقبت به تاييد شوراي پزشكي وظيفه عمومي یا دارای 70سال تمام .
 5. تنها نوه ذکور سالم بالای 18 سال برای جده(مادربزرگ پدري و مادري) فاقد همسر و فرزند (اعم از دختر وپسر) سالم بالاي 18 سال.
 6. تنها برادر سالم بالای 18 سال برای برادر بيش از 18 سال سن نیازمند مراقبت و فاقد پدر، همسر و فرزند وشغل.
 7. تنهابرادرتنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکورغیر محجور.
 8. تنها برادر سالم بالای 18 سال برای برادرکمتراز 18 سال سن و فاقد پدر.
 9. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هردو یا یکی از آنها معلول باشند)و یا حداقل دونفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسرناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

مراحل رسيدگي به درخواست مشمولان واجد شرايط براي اخذ معافيت كفالت

 1. در صورتي كه مشمول در خارج و افرادي كه وي مدعي كفالت آنان است در داخل كشور حضور داشته باشند، نمايندگي سياسي، كنسولي ايران در كشور محل اقامت تقاضانامه مشمول كه نوع معافيت در خواستي در آن قيد گرديده را، تاييد و به وزارت امور خارجه ارسال تا براي رسيدگي به سازمان وظيفه عمومي ارايه گردد. معاونت مشمولان و امور معافيت ها نيز مدارك را براي رسيدگي در شهرستان محل سكونت فردي كه مشمول مدعي كفالت وي مي باشد ، به معاونت وظيفه عمومي استان مربوط ارسال ميدارد كه از آن پس رسيدگي همانند ساير مشمولان و بدون نياز به حضور مشمول در هيئت رسيدگي انجام ميشود.
 2. چنانچه مشمول در داخل و افراد مورد نظر در خارج از كشور حضور داشته باشند نمايندگي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت ، مدارك مورد نظر متناسب با نوع معافيت را با مراجعه افراد ذي نفع تكميل و پس از تاييد به وزارت امور خارجه ارسال تا از آن طريق جهت رسيدگي به سازمان وظيفه عمومي ارايه گردد. بديهي است درخواست اينگونه مشمولان نيز از طريق معاونت مشمولان و امور معافيتها به معاونت وظيفه عمومي استان ارسال تا در شهرستان محل سكونت مشمول مورد رسيدگي قرار گيرد، در اين صورت نيازي به حضور بستگاني كه مشمول مدعي كفالت آنان است در جلسات هيئت رسيدگي نمي باشد.
 3. چنانچه مشمول و ساير افراد مورد نظر در خارج از كشور حضور داشته باشند، مدارك لازم توسط نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تكميل و پس از تاييد از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظبفه عمومي ارسال ميگردد. پرونده اينگونه مشمولان پس از بررسي مدارك توسط معاونت مشمولان و امور معافيت ها براي رسيدگي به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ ارجاع مي گردد و وكيل تعيين شده پيگيري هاي مربوط را از آن طريق انجام خواهد داد. مشمول در تعيين وكيل الزامي به انتخاب آنان از بين دارندگان مدرك وكالت نداشته و مي تواند بستگان يا دوستان مورد اعتماد خود را نيز بعنوان وكيل انتخاب نمايد.
 4. مدارك قابل ارايه براي مشمولان قيد شده در بند1 همانند ساير مشمولان، مدارك عنوان شده در دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي مي‌باشند. كه با نكميل بخش هاي مربوط در برگ درخواست معافيت كفالت ويژه ايرانيان ساكن خارج از كشور به تاييد نمايندگي رسيدگي كننده مي رسد .در خصوص مشمولان قيد شده دربندهاي 2و3 علاوه بر مدارك در نظر گرفته شده و تكميل بخش هاي مربوط در برگ درخواست معافيت كفالت ويژه ايرانيان ساكن خارج از كشور كه به تاييد نمايندگي رسيدگي كننده مي رسد، همچنين تعداد ازدواجهاي احتمالي و تعداد فرزندان ذكور متولد شده در خارج از كشور كه به تاييد وزارت امور خارجه رسيده باشد مي بايست ضميمه پرونده گردد.

- همچنين چنانچه بستگان مشمول كه مدعي كفالت آنان است در خارج از كشور حضور داشته و لازمه برخورداري مشمول از معافيت اعلام نظر شوراي پزشكي مبني بر نيازمندي آنان به مراقبت مي باشد بايد مدارك بيماري را به نمايندگي مربوط ازارايه و در صورت تاييد آن توسط مراكز درماني معتبر، پرونده و مدارك توسط نمايندگي به نمايندگي هاي مجري معاينات پزشكي ارسال خواهدشد. بديهي است با اعلام پزشكان معاين(معاينه كننده) معتمد مستقر در حوزه رسيدگي نمايندگي مجري معاينات پزشكي اين افراد بايد به محل تعيين شده در خارج از كشور مراجعه و مورد معاينه قرار گيرند.تا نظريه پزشك معاين براي رسيدگي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي تحويل شود


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟