مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

  دوشنبه، 18 دی 1396   کد خبر 1683
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور
ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

نحوه اقدام و روند رسيدگي  به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

متقاضي درخواست المثني كارت با مراجعه به سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي دركشور محل اقامت نسبت به تكميل و ارائه مدارك ذيل اقدام مي نمايد.

مدارك مورد نياز جهت صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

  نبصره 1:عكس هاي ارسالي مي بايست از يك كليشه(یک نوع) باشند .

  تبصره 2:از دوقطعه عكس ارسالي يك قطعه عكس برروي برگ شماره 2 و قطعه ديگر برروي برگ شماره 3 الصاق گردد

  1. برگ تكميل شده درخواست صدورالمثني كارت معافيت / پايان خدمت توسط متقاضي
  2. تصوير ( كپي )كارت معافيت / پايان خدمت قبلي .
  3. عكس سياه و سفيد 3*2 تمام رخ مشمول بازمينه سفيد و مطابق با شئونات اسلامي ،2قطعه پشت نويسي شده .
  4. ارائه برگ احرازهويت
  5. ارائه برگه تعهد .
  6. اخذ مبلغ 190،000 ريال جهت صدوركارت هوشمند المثني .
  7. لاشه کارت در صورت وجود

  سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي برگ هاي احراز هويت و گواهي امضاء متقاضيان را تاييد و به همراه كليه مدارك از آن طريق به وزارت امورخارجه ارسال گردد .

  وزارت امورخارجه موظف است مبالغ اخذ شده ازمتقاضيان را به شماره حساب هاي ذيل واريز و ضمنا به صورت ماهانه نسبت به ارسال فيش هاي واريزي به سازمان اقدام نمايند :

  1. مبلغ 100،000 ريال به حساب شماره 2171159017005 سيبا نزد بانك ملي شعبه حسابهاي دولتي .
  2. مبلغ 10،000 ريال به حساب شماره 2171159014000 وزارت اقتصاد و دارايي – بانك ملي ايران شعبه ناصر خسرو
  3. مبلغ 80،000 ريال به حساب شماره 0106374479003 سيبا بانك ملي شعبه علامه طباطبايي شمالي ( مخصوص ) هزينه صدور كارت هوشمند 

  وزارت امورخارجه موظف است جهت ارسال مدارك دريافتي از سفارت و يا نمايندگي و متعاقبا دريافت كارت هاي صادرشده و ارسال آن به سفارت و يا نمايندگي مورد نظر جهت تحويل به متقاضي از طريق نماينده اقدام نمايد .


  دیدگاه ها
    دیدگاه ها
  نظر خود را به اشتراک بگذارید