(فیلم) مرد رشتی از ترس زلزله با حوله به پمپ بنزین رفت

  شنبه، 18 آبان 1398
(فیلم) مرد رشتی از ترس زلزله با حوله به پمپ بنزین رفت
ساعد نیوز: زلزله ای که در رشت به وقوع پیوست خوشبختانه خسارتی به جا نگذاشت ولی همچنان شهروندان رشت را در حالت آماده باش قرار داده است.


دیدگاه ها