ساعدنیوز
ساعدنیوز

مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروند

  دوشنبه، 22 شهریور 1400   کد خبر 167389
مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروند
ساعد نیوز: رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مردم دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/