سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) مرگ دلخراش یک کودک در دیدار پرسپولیس و صنعت نفت

  سه شنبه، 26 شهریور 1398
ساعد نیوز: این حادثه غم بار زمانی اتفاق افتاد که این کودک هنگام بازی در نزدیکی دکل روبروی غرفه ها دچار حادثه شده و متاسفانه درگذشت.
  آخرین تصاویر