(فیلم) مرگ دلخراش یک مرد حین فیلم گرفتن از انفجارهای بندر بیروت 

  چهارشنبه، 15 مرداد 1399
(فیلم) مرگ دلخراش یک مرد حین فیلم گرفتن از انفجارهای بندر بیروت 
ساعد نیوز: یک مرد که در نزدیکی سفارت آلمان مشغول فیلم گرفتن از انفجار اول بندر بیروت بود بر اثر شدت انفجار دوم جان باخت.

دیدگاه ها