مصاحبه دکتری رشته روانشناسی 97

  پنجشنبه، 23 فروردین 1397   کد خبر 4362
مصاحبه دکتری رشته روانشناسی 97
ساعدنیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعد نیوز در سری مقالات خود به معرفی و بررسی مصاحبه دکتری رشته های مختلف می پردازد و در این مقاله مصاحبه دکتری رشته روانشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

متقاضیان ورود به دوره های دکتری رشته روانشناسی باید ابتدا در آمون کتبی دکتری روانشناسی شرکت کنند و بعد از اینکه نمره قبولی و حدنصاب لازم را برای دانشگاه های انتخابی خود به دست آوردند  دعوت به مصاحبه حضوری در این دانشکاه ها و رشته شهر ها می شوند و باید در مقابل تیم اساتید و هیئت داوری که توسط دانشگاه تعیین شده است حضوریابند و به سوال های ان ها پاسخ دهند. در صورت قبولی در این مصاحبه است که فرد اجازه ادامه تحصیل در دوره دکتری روانشناسی ان دانشگاه را پیدا می کند. به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به معرفی و بررسی مصاحبه دکتری رشته های مختلف می پردازد و در این مقاله مصاحبه دکتری رشته روانشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مصاحبه دکتری رشته روانشناسی

پس از اینکه کارنامه شما از آزمون کتبی آماده گردید و نمره های شما تعیین شد توسط هر دانشگاه مصاحبه دکتری رشته روانشناسی به صورت مجزا برگذار می گردد. برای هر داوطلب سهم آزمون کتبی 50 درصد و سهم مصاحبه دکتری رشته روانشناسی 50 درصد می باشد. از 50 درصد اختصاص داده شده به مصاحبه دکتری رشته روانشناسی، 20 درصد آن به سوابق تحصیلی و علمی داوطلب تعلق می گیرد ونمره دهی به داوطلب بر اساس آن سنجیده می شود. سوابق تحصیلی که مورد نظر داوران مصاحبه دکتری می باشد برای هر داوطلب به صورت زیر می باشد..

1.      مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات ایرانی و خارجی

2.      ثبت اختراع

3.      مقالات علمی ترویجی چاپ شده در مجلات ایرانی و خارجی

4.      کسب رتبه و افتخار در المپیادها و جشنواره های علمی

5.      چاپ مقاله در کنفرانس های ایرانی و بین المللی

6.      معدل و کیفیت دانشگاه های مقاطع گذشته تحصیلی

7.      کیفیت و موضوع پایان نامه و مواردی از این دست.

تقسیم امتیازدهی مابین این موارد در دانشگاه های مختلف متفاوت انجام می شود و هر دانشگاهی بر اساس معیارهایی که دارد به هر بخش امتیاز خاصی را اختصاص می دهد. 30 درصد باقی مانده امتیاز داوطلب بر اساس نظر داورها و سنجش علمی و مصاحبه حضوری درنظر گرفته شده است که تا حدودی در دست اساتید و هیئت داوران هر دانشگاه قرار دارد.

هنگامی که کارنامه آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه اعلام می شود در برابر هر رشته شهرهایی که داوطلب برای  دکتری رشته روانشناسی انتخاب کرده است، حدنصاب  نمره مورد تایید و نمره اصلی داوطلب نوشته شده است و در صورتی فرد اجازه مصاحبه دکتری را خواهد داشت که نمره آزمون وی در هر یک از رشته شهرها از حدنصاب نمره قبولی و دعوت به مصاحبه تعیین شده بالاتر باشد. با داشتن این شرایط است که داوطلب برای آن رشته شهر انتخابی به مصاحبه دعوت می شود. محدودیت برای مصاحبه دکتری رشته روانشناسی در دانشگاه های مختلف وجود ندارد و اگر فرد در تمامی رشته شهرهای انتخابی خود نمره حدنصاب را آورده باشد می تواند در مصاحبه دکتری در آن دانشگاه شرکت کند.

مصاحبه دکتری رشته روانشناسی در هر دانشگاه مجزا انجام می گیرد و مصاحبه در محل دانشگاه انتخابی و توسط هیئت داوری آن دانشگاه انجام می گیرد.  در آینده در مورد مصاحبه دکتری رشته های دیگر نیز صحبت خواهیم کرد.

 

 


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/