(فیلم) مسبب افزایش بیماران کرونایی تحریم‌های دارویی آمریکاست 

  پنجشنبه، 19 تیر 1399
(فیلم) مسبب افزایش بیماران کرونایی تحریم‌های دارویی آمریکاست 
ساعد نیوز: وزیر بهداشت در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی و مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران به علت‌های افزایش بیماران کرونایی پرداخت.

دیدگاه ها