نماینده جوان مجلس سهام‌دار از آب درآمد!

  دوشنبه، 12 خرداد 1399
نماینده جوان مجلس سهام‌دار از آب درآمد!
ساعد نیوز: مالک شریعتی نماینده مجلس در راستای شفافیت اموالش از جزئیات سهام خود در توییتر نوشت.
تصویر

دیدگاه ها