ساعدنیوز
ساعدنیوز

مصوبات هیأت های مرکزی جذب برای تمام دانشگاه ها لازم الاجرا شد

  سه شنبه، 18 آبان 1400   کد خبر 176984
مصوبات هیأت های مرکزی جذب برای تمام دانشگاه ها لازم الاجرا شد
ساعد نیوز: مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: تمامی مصوبات، تصمیمات و آرایی که هیأت‌های مرکزی جذب، حسب مورد وضع، اتخاذ و صادر می‌ کند، برای تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی لازم الاجرا است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم اعلام کرد: هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات هیأت های مرکزی جذب توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، به شرح ذیل تصویب کرد:

ماده واحده- تمامی مصوبات، تصمیمات و آرایی که هیأت های مرکزی جذب، حسب مورد وضع، اتخاذ و صادر می گردد برای تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی لازم الاجرا است.

تبصره:

هر گونه استنکاف و ایجاد مانع یا تأخیر در اجرای مصوبات، تصمیمات و آرای صادره در خصوص جذب اعضای هیأت علمی، تمدید و تبدیل وضعیت در مراحل مختلف استخدام (اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، حق التدریس، راتبه تحصیلی و طرح سربازی) مستوجب مسئولیت قانونی و تخلف محسوب می شود. ضمناً تفسیر قوانین، مقررات و دستور العمل های عناوین فوق و مشابه به عهده هیأت عالی جذب است.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/