ساعدنیوز
ساعدنیوز

نامه صندوق رفاه به سازمان برنامه و بودجه برای وام شهریه

  یکشنبه، 07 آبان 1396   کد خبر 293
نامه صندوق رفاه به سازمان برنامه و بودجه برای وام شهریه
ساعد نیوز: پیگیری وام شهریه 45 میلیارد تومانی اختصاص داده شده به دانشجویان، توسط رئیس صندوق رفاه دانشجویان از سازمان برنامه و بودجه

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص وام هایی که برای سال تحصیلی جدید برای دانشجویان در نظر گرفته بودند گفت: برای سال تحصیلی جدید ۴۵ میلیارد تومان وام شهریه تخصیص داده شد اما همچنین در انتظار وام شهریه از سوی سازمان برنامه هستیم.

ذوالفقار یزدان مهر با اشاره به توزیع وام شهریه بین دانشجویان گفت: برای سال تحصیلی جدید ۴۵ میلیارد تومان وام شهریه تخصیص داده و بین دانشجویان شهریه پرداز توزیع شده است.

وی ادامه داد: البته درحال پیگیری هستیم تا وام شهریه دولتی را نیز دریافت کنیم تا بتوانیم دانشجویان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان توضیح داد: چون وام شهریه در ردیف اعتبار تملک قرار دارد، هنوز اختصاص داده نشده برهمین اساس نامه ای نیز به سازمان برنامه و بودجه نوشته و درخواست کرده ایم که هرچه زودتر وام شهریه اختصاص داده شود.

یزدان مهر با بیان اینکه اگر اعتبار وام شهریه پرداخت شود؛ می توانیم یک مرحله دیگر نیز وام شهریه تخصیص  دهیم، افزود: ۴۵ میلیارد تومانی که به عنوان وام شهریه به دانشجویان پرداخت شده، از درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان است.

وی ادامه داد: دانشجویان همچنان در انتظار اختصاص وام شهریه از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند. اگر سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۰۰ درصد وام شهریه را اختصاص دهد، باید حداقل ۵۰ میلیارد تومان اختصاص دهد.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/