ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) زنده ماندن سگی که کامیون از روی آن عبور کرد

  دوشنبه، 26 مهر 1400
(فیلم) زنده ماندن سگی که کامیون از روی آن عبور کرد
ساعد نیوز:یک کامیون از روی سگ دست آموزی عبور کرد اما این حیوان آسیبی ندید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/