احمد علیرضا بیگی: اعتراض به نژادپرستی!

  سه شنبه، 06 آبان 1399   کد خبر 109887
احمد علیرضا بیگی: اعتراض به نژادپرستی!
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس در یک پست توئیتری، اندیشه ایرانشهری را نژادپرستی دانست. اندیشه ایرانشهری با افکار فاشیستی و نژادپرستانه میدان را بر ترویج فرهنگ و آداب و رسوم اقوام به بهانه «پان» بودن تنگ کرده و هر قدمی که در این عرصه تلاش می‌کند را متهم به نابودی ایران می‌کنند.
تصویر

دیدگاه ها