سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

نحوه مطالبه مهریه بعد از فوت همسر

  دوشنبه، 20 خرداد 1398   زمان مطالعه 4 دقیقه
نحوه مطالبه مهریه بعد از فوت همسر نحوه مطالبه مهریه بعد از فوت همسر
ساعد نیوز: شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت.

شرایط مطالبه مهریه و آشنایی با شروط دریافت مهریه پس از مرگ شوهر


شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر چیست؟ شاید تصور خیلی ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت وگو با «حمایت» در این باره توضیح می دهد. لیلا نوربخش درباره حقوق زن در قوانین ما، اظهار کرد: در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می گیرد و تامین و پرداختت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند. وی ادامه داد: البته خیلی از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج شرایط مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافتت مهریه برای زن وجود دارد.

شرایط مطالبه مهریه

این حقوقدان بیان کرد: بر این اساس زوجه می تواند برای شرایط مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می دهد. وی با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان کرد: والدین شوهر ، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی های فرد میسر است.

وی اضافه کرد: مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود. نوربخش درباره زمان ارائه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن نیز، اظهار کرد: زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر

وی با اشاره به نحوه محاسبه مهریه توضیح داد: اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول) بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد. نوربخش تاکید کرد: در خصوص مهریه ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می شود.

این حقوقدان البته به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کرد و گفت: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

شرایط مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وی درباره به اجرا گذاشتن مهریه نیز توضیح داد: زن می تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه کند، سپس با اجرائیه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند. نوربخش تاکید کرد: البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر (۵ درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محلل ترکه پرداخت می شود.

این حقوقدان با بیان اینکه تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، افزود: چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیه صادر شود، اجرائیه به وراث متوفی ابلاغ می شود و ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف اموال کند و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.

حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

وی تصریح کرد: البته اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی های وی کفاف تمام بدهی هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان ۱۰ هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می شود. نوربخش در پایان گفت: اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند.

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری