نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند

  سه شنبه، 19 دی 1396   کد خبر 1686
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند
ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند تشریح شده است.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند تشریح شده است.

 

تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند

فاز سوم طرح تعویض کارتهای پایان خدمت قدیمی با هوشمند

دارندگان کارت هاي قديمي پايان خدمت مربوط به سال هاي 1360 به بعد،از مهرماه مي بايست براي تعويض کارت هاي قديمي پايان خدمت خود، به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند.

مهلت تعويض کارت هاي قديمي پايان خدمت با کارت هوشمند تا پايان سال جاري مي باشد و افراد مذکور در صورتيکه براي تعويض کارت هاي قديمي خود تا پايان سال جاري، اقدام ننمايند، کارت آنان فاقد هرگونه ارزش قانوني بوده و در اين صورت دارندگان آن با محروميت هايي نظير ممنوعيت اخذ يا تمديد گذرنامه و همچنين اخذ گواهينامه رانندگي و ...مواجه خواهند شد، لذا واجدين شرايط مي بايست هرچه زودتر براي ارائه درخواست خود در اين زمينه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس +10) مراجعه نمايند.

براي تعويض كارتهاي قديمي پايان خدمت با كارت هوشمند در فاز دوم اجرا، كليه افراديكه خدمت دوره ضرورت آنان از سال 70 به بعد در هر يك از نيروهاي مسلح (سپاه ، ناجا، ارتش ،وزارت دفاع) به پايان رسيده و داراي كارت پايان خدمت قديمي مي باشند می بایست براي ارائه درخواست تعويض كارت پايان خدمت قديمي خود با كارت هوشمند به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس +10) مراجعه نمايند.

نکته :

 1. كارتهاي مذكور هم اکنون از درجه اعتبار ساقط بوده و لازم است دارندگان اینگونه کارتها در اسرع وقت جهت جایگزین آن با کارتهای هوشمند به دفاتر پلیس +10 مراجعه نمایند در غیر اینصورت از ارائه خدمات به آنان خودداری خواهد شد.
 2. فاز اول اجراي اين طرح مربوط به دارندگان كارت هاي قديمي پايان خدمت سال 1385 بهبعد بوده كه از مهر ماه سال 91 آغاز و متقاضيان تا پايان همان سال مهلت داشتند تابا مراجعه به دفاتر مذكور براي تعويض كارت خود اقدام نمايند
 3. تمديد مهلت تعويض كارتهاي مربوط به دارندگان كارت هاي قديمي سال 85 به بعدفقط تا اول تيرماه سال جاري بوده و در حال حاضر از درجه اعتبار ساقطوبراي انجام كارهاي اداري فاقد اعتبار می باشند.
 4. برای اصلاح سوابق خدمتی و یا مشخصات شناسنامه ای کارت های هوشمند پایان خدمت و یا معافیت از خدمت ، به وظیفه عمومی محل سکونت مراجعه نمایید.
 5. در کارت های پایان خدمت هوشمند تغییرات مربوط به شروع و خاتمه خدمت از طریق رده های خدمتی پیگیری شود.

 

نحوه اقدام و رسيدگي به  تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند

متقاضي درخواست تعويض كارت با مراجعه به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي نسبت به تكميل و ارائه مدارك ذيل اقدام مي نمايد.

 

نحوه تعويض كارت پايان خدمت دوره ضرورت در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي

اخذ مدارك ذيل وتحويل رسيد تاییدیه نهائی به متقاضي در قبال كارت / كارتهاي دريافتي :

 • الف : تكميل برگ درخواست تعویض و صدور کارت هوشمند پایان خدمت .
 • ب : ارائه اصل كارت پايان خدمت دوره ضرورت و كارت دوره احتياط در صورت وجود .
 • پ : 2قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه سفيد ، تمام رخ با رعايت شئونات اسلامي
 • ت : ارائه اصل فيش بانكي جهت هزينه ثبت وارسال كارت تعويضي از طريق پست پيشتاز
 • ث : تصوير آخربن مدرك تحصيلي در صورت ارتقاء .

احراز هويت متقاضي با رويت مدارك معتبر(شناسنامه ،كارت ملي،گذرنامه)

ثبت اطلاعات پایه ، اطلاعات آدرس ، اطلاعات کارتو اسکن عکس در سامانه .

ارسال سوابق اخذ شده از طريق نمايده دفاتر ظرف مدت 3 روز به حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط .

مشمولاني كه فاقد سابقه اطلاعات در سامانه مي باشند پس از ثبت اطلاعات کارت از یگان خدمتی متقاضی استعلام و پس از دریافت اصالت کارت برای صدور کارت جدید ارسال خواهد شد.

 

تعویض کارتهای قدیمی معافیت با کارت هوشمند

نحوه اقدام و رسيدگي به تعویض کارتهای قدیمی معافیت با کارت هوشمند

متقاضي درخواست تعويض كارت با مراجعه به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي نسبت به تكميل و ارائه مدارك ذيل اقدام مي نمايد.

 

نحوه تعويض كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي

 1. اخذ مدارك ذيل وتحويل رسيد تاییدیه نهائی به متقاضي در قبال كارت دريافتي .
  الف : تكميل برگ درخواست تعویض و صدور کارت هوشمند معافیت .
  ب : ارائه اصل كارت معافيت .
  پ : 1 قطعه عكس 4×3 رنگي زمينه سفيد، تمام رخ با رعايت شئونات اسلامي .
 2. احراز هويت متقاضي با رويت مدارك معتبر اصل(شناسنامه ،كارت ملي، گذرنامه)
 3. ثبت اطلاعات پایه، اطلاعات آدرس ،اطلاعات کارت و اسکن عکس در سامانه .
 4. ارسال پرونده متشکله توسط نماينده دفتر طي مدت 48 ساعت در پاكت هاي مخصوص جهت انجاماقدامات بعدي به ستاد طرح.
 5. مشمولاني كه فاقد سابقه اطلاعات در سامانه مي باشند برابر دستورالعملهای ابلاغی از سامانه های جانبی ،دفاتر شورای پزشکی، هئیت رسیدگی و دفاتر خرید خدمت ، جستجو در صورت وجود اطلاعات تائید و در غیر اینصورت در هیئت رسیدگی استانی و ستاد طرح ، مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد در رابطه با پرونده های فاقد اطلاعات جعلی از طریق مراجع ذیصلاح قضائی اقدام خواهد شد.

برگه درخواست تعويض وصدور كارت هوشمند معافيت

ازتاريخ 91/04/01 كارت هاي قديمي افرادي كه در خصوص تعويض كارت خود اقدام ننموده اند فاقد هرگونه ارزش قانوني بوده و با محروميت هايي نظير ممنوعيت اخذ يا تمديد گذرنامه و همچنين اخذ گواهينامه رانندگي و ...مواجه خواهند شد به همين منظور اينگونه افراد لازم است هرچه زودتر براي ارائه درخواست خود به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس ( 10 + مراجعه نمايند .لیکن تعویض کارتهای قدیمی کماکان صورت گرفته و هریک از دفاتر پلیس +10 موظف به ثبت درخواست متقاضیان می باشند.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/