ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) نجات یک توله خرس در کوهستان به شیوه‌ای عجیب 

  دوشنبه، 03 آبان 1400
(فیلم) نجات یک توله خرس در کوهستان به شیوه‌ای عجیب 
ساعد نیوز: دو مرد، سر توله خرسی را از داخل قوطی حلبی بیرون کشیدند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/