ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) نجات جان یک زن توسط راننده اتوبوس

  پنجشنبه، 18 آذر 1400
(فیلم) نجات جان یک زن توسط راننده اتوبوس
ساعد نیوز: یک راننده اتوبوس با دیدن زنی که قصد خودکشی داشت، برای نجات او اقدام کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/