(فیلم) نجات میلی‌متری مأمور پمپ بنزین از مرگ حتمی

  سه شنبه، 08 مرداد 1398
(فیلم) نجات میلی‌متری مأمور پمپ بنزین از مرگ حتمی
ساعد نیوز: یک خودرو با سرعت و فاصله چند میلی‌متری از کنار مأمور پمپ بنزین می‌گذرد و او به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات می‌یابد.


دیدگاه ها