ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) نجات قهرمانانه یک کودک از برخورد با قطار 

  شنبه، 24 مهر 1400
(فیلم) نجات قهرمانانه یک کودک از برخورد با قطار 
ساعد نیوز: یک کارگر هندی، جان کودکی را که روی ریل قطار افتاد، نجات داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/