(فیلم) نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی سکته کرد

  جمعه، 17 آبان 1398
(فیلم) نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی سکته کرد
ساعد نیوز: نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی سکته کرد.


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید