نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

  چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶   کد خبر 2795
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

تأثير معدل در آزمون

همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي­باشد.

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد.

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (گرایش برنامه ریزی درسی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریساصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
7894115.5631.6753.3338.338.3376.67
547235043.33454512.3338.33
56716611.11030452562
577108028.335023.33-1565
9065001533.3323.3321.33550
106643951.1136.67351.67-21.6645
10964107.7811.673041.673.3355
114637803023.33206.6761.67
1566087021.6738.3318.3321.6730
20456944.4423.3338.3338.33521.33
2395552036.6726.6736.67030
254547303038.333.331030
282538832.221015351530
2855387028.3328.3311.6731.6720
29053473.3326.673018.33028.33
3425179-1.103531.678.3331.67
38450780028.3336.67040
4065005031.6723.33251525
41149893.3343.33350-6.6621.67
41849785.5626.6721.6725020
42049683.33103523.33-8.3538.2
425496253.23011.6720-8.2228.23
453489401.6741.67-11.662035
45948880252523.33-1.6633.33
555472604021.6720153.33
641470580.561255.04239054
6584599-1.1252018.331028.33
66945890-1.662548.331.6713.33
71045420021.6731.67526.67
759449213.33551021.6731.67
9554298008.3336.671031.67
109342060043.3323.338.336.67
1332403811.11152033.33-13.3313.33
198637334.448.3318.336.676.6713.33
2626350834.4451.671006.67
33093310013.33153.331513.33
494529542.226.6711.67-3.3211.6711.67
12109180811.1101.67-26.668.336.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتتعلیم و تربیت اسلامی
365825043.334528.334528.330
395808021.6733.332030300
6355417.7811.673026.6741.678.3330
89523415.5631.6753.33038.3300
91520511.11030045036
10351333.3333.3326.670201036.67
10950881028.331036.678.3316.6725
121498151.1136.673501.6750
1234972815401182516
13449410-1.662513.3348.331.6725
1544863601521.6718.3306.6711.67
1604847021.6730026.67028.33
16448173.331026.6711.67018.3336.67
17747825.566.06633.0334.333353
1864740206.6713.332006.6736.7
206469600352020041.67
217468203038.3303.33026.67
24645884.4423.3338.332038.3300
2724537-8.8831.6723.33508.3330
277453136.6720-1.6615151516.67
3704382028.3333.331.6708.3316.67
475423502036.67010028.33
5784131021.6726.67041.67010
59841100252518.3323.3311.678.33
723401411.111520-533.3311.676.67
133736943.3321.67-1.66013.231.6721.67
2342335351.115-1.6600013.33
39682990023.3323.33011.6700
913422532.226.6711.6711.67-3.321.670

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
26720211.1130045256252
297146061.6726.67018.337543.33
426709026.675036.671541.6738.33
63643404528.334512.3338.3338.33
78590020554848653558
110576715.5653.33038.338.3376.670
1515489-1.1356.6731.678.3331.6743.33
1535484023.331525152556.67
15754692.221523.3313.3336.674030
1605426013.088.3338.331.085048.33
1635414028.33036.6704053.33
208512502513.3348.331.6713.3333.33
23456745.56633.0334.33030
24649413.3321.67200252026.67
251492132.2215035153023.33
2524914043.3323.3323.338.336.6735
26848531028.331038.3320520
278482053.2311.67020-8.2228.2328.23
328468113.33551021.6731.6725
340463708.33536.671031.6731.67
4264444038.33018.3321.67300
511429801511.673.331513.3346.67
571422226.6723.3313.3353.331.6735
8623888-6.66-23.3203013.3326.6740
1365356111.1120-533.33-13.3313.3326.67
15343457053010-523.3313.33
258529834.4418.3306.676.6713.330
34832797028.3313.33-10-51513.33
4175268306.675010200
5412248911.111.6713.33-26.668.336.6713.33
7713218520-206.676.673.336.676.67
963219551.11-16.66508.3350
210041662-2.2121.675-6.66-13.32-55

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (آموزش و بهسازی منابع انسانی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
30704911.1130045256252
58639504528.334512.3338.3338.33
79610115.5653.33038.338.3376.670
14554562.221523.3313.3336.674030
1645304-1.1356.6731.678.3331.6743.33
17852227.783026.6741.673.3355-5
1865171023.331525152556.67
207506206.6702531.6741.6725
216500602513.3348.331.6713.3333.33
2694790043.3323.3323.338.336.6735
286474053.2311.67020-8.2228.2328.23
3164647038.33018.3321.67300
373452208.33536.671031.6731.67
4784312041.670-11.66203518.33
592412934.441.6713.331006.6730
663404026.6723.3313.3353.331.6735
701399801511.673.331513.3346.67
956377338.8903.3410521.270
11933613-6.66-23.3203013.3326.6740
1489341511.1120-533.33-13.3313.3326.67
2112311751.11-1.6600016.678.33
35583444053010-523.3313.33
476925932.3328.33-3.32108.331.67-11.66
85912084023.33011.67-2021.670

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی  سال 95 (آموزش بزرگسالان)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریساصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیتکنولوژی آموزشی
18808915.5653.3338.3308.3376.670
3674750454528.3312.3338.330
45724611.113045025620
12361607.783041.678.333.3355-10.03
1705695038.3318.33021.67300
252532232.221535015300
336507153.2311.67200-8.2228.230
4084854041.67-11.66020350
519464102523.3311.67-1.6633.335
64744463.3326.67018.3311.6711.67-1.66
783427908.3336.6701031.670
101740782.23106.676.673.334020
143237952013.3306.676.676.676.67
188835754.4418.336.6706.6713.33-1.66
2416337036.67-1.6615155-8.32-6.66
359030330153.3301513.330
4647281105100-523.330
6355250801.671.671.6713.336.67-3.32

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی  سال 95 (تحقیقات آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت
105701043.3328.334528.33
2448911028.3336.678.3316.67
67438536.6720151515
814285601518.3306.67
123405304018.33200
265366602518.3323.3311.67
38235001.113510-1.6613.33
4263451013.3330100
53333436.6733.3313.33200
6353248023.3316.67011.67
719318611.1115-533.3311.67
840308853.3306.67-3.32-1.66
131528957.783501.670
1612281451.115000
201927176.6733.336.6700
306625276.6728.3301.670
406823875.6621.673.33-13.321.67
43812348011.67151.670
48972282013.3311.673.330
6712208708.33500
897218760001.671.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تکنولوژی آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیتکنولوژی آموزشی
3863751.1136.67355453.33
9826803061.6735750
17777815.5631.6753.33076.670
2575346.6746.6761.67153.3316.67
496751043.334528.3338.330
566596601521.676.6750
67646172.2206.673.33150
8562904.442541.678.3326.6711.67
90626703031.6743.2212.2210
96617032.221040036.670
12760263.3313.3321.6716.672028.33
132601637.7816.67153058.33
14359238.8926.6733.33-13.324013.33
23654732.2221.6740-3.331.6725
375512267.7800000
470493811.11152011.6713.3313.33
58247840252511.6733.335
745460548.8911.678.33-3.3221.67-18.32
8074541206.6713.336.676.676.67
1484434518.813.3325011.67-6.66
1541403336.6720-1.6615-8.32-6.66
184038857.783511.67026.67-10
23503676016.6728.33-11.66156.67
290234806.6721.6725050
381032326.672013.33-2040-6.66
4261311611.1101.6713.336.673.33
48722992013.335023.330
532629022.226.6711.671.6711.671.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
2968603061.6726.673518.337543.33
158021043.334528.3328.3312.3338.3338.33
63663315.5631.6753.33008.3376.670
69655211.1103000256252
10861761028.331036.6716.6716.67200
11661213.3313.3321.672016.67252026.67
12160962.2201523.33036.674030
1485914-3.3321.6716.671508.3348.3355
19756587.7811.673026.678.333.3355-5
2255477011.676.670031.6741.6725
353507406.678.3318.3311.6713.333021.67
4514873021.6738.330021.67300
520476334.4451.6713.3313.3306.6730
547471953.23011.6700-8.2228.2328.23
6254604013.331511.6701513.3346.67
732449526.6713.3323.3313.3353.331.6735
8854361011.6711.67-3.3208.3328.33-3.32
9844282013.335300-523.3313.33
131940577.783511.6700-8.3226.6715
1796382237.7816.6715030050
2338362036.6720-1.6615155-8.32-10
318233683.3321.67-1.6601.67-3.32251.67
3557326911.111520-511.67-13.3313.3326.67
49802950011.671.671503.3313.330
52742892001.6701.6713.336.6711.67
7048259808.328.320013.230-1.66

ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 
 

  دیدگاه ها
سیدمحمد
سیدمحمد ۷ ماه پیش
سلام. خدا خیرتون بده که این کارنامه ها رو گذاشتید. خیلی بهم کمک کرد.
مهدیه
مهدیه ۳ ماه پیش
سلام من رتبم ۴۱۷ شده از مدیریت اموزشی. بنظرتون زاهدان میارم؟
محمد
محمد ۳ ماه پیش
سلام.
لطفا کارنامه های امسال رو هم بذارید. اگه بخواید کارنامه خودم رو هم میتونم براتون ایمیل کنم
  دیدگاه شما
  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا
دریافت اکسپت سریع مقاله