نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، 29 خرداد 1397   کد خبر 8526
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی

نمونه کارنامه رتبه های برتر رشته بیوشیمی بالینی

    ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی 97-96

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
اراک437
اردبیل404
ارومیه448
اصفهان437
اهواز606
ایران404
ایلام437
بابل437
بقیه الله505
بندرعباس437
بوشهر437
بیرجند437
تبریز6410
دانشگاه ازاد واحد شاهرود077
دانشگاه تربیت مدرس639
رفسنجان437
زاهدان606
زنجان538
سمنان437
شهرکرد437
شهید بهشتی9413
شیراز606
فسا437
قزوین437
کاشان303
کردستان404
کرمانشاه505
گلستان538
لرستان538
مازندران549
مشهد538
همدان549
یاسوج505
جمع کل15178229

دیدگاه ها