نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد

  چهارشنبه، 30 خرداد 1397   کد خبر 8597
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

   ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی97-96

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
    
ایران808
ایلام549
بابل549
تهران549
خراسان شمالی549
دانشگاه شاهد448
رفسنجان448
سبزوار505
شاهرود639
شهید بهشتی8412
شیراز437
علوم بهزیستی و توانیخشی6410
قزوین549
کاشان7310
گلستان549
گناباد404
گیلان6511
لرستان606
مازندران549
یزد549
جمع کل10862170

دیدگاه ها